Τι ισχύει για το τέλος επιτηδεύματος – Τι θα πληρώσετε

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 που αναφέρονται στο τέλος επιτηδεύματος.

0 135

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 που αναφέρονται στο τέλος επιτηδεύματος.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 που αναφέρονται στο τέλος επιτηδεύματος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.