Περιήγηση στην ετικέτα Περιβαλλοντικό Κέντρο Περτουλίου

Περιβαλλοντικό Κέντρο Περτουλίου

Περιβαλλοντικό Κέντρο Περτουλίου – Δράση ΚΑ1: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων κατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί σχέδιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού…
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr