Περιβαλλοντικό Κέντρο Περτουλίου – Δράση ΚΑ1: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»

0 1,074

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων κατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί σχέδιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίττλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ1 / Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Οι φορείς που επιλέχθηκαν ως εταίροι του σχεδίου μας (οργανισμοί υποδοχής) είναι οι οργανισμοί: α) EUROPASS centro studi europeo (EUROPASS sas), μια ιταλική εταιρεία εκπαίδευσης με έδρα την πόλη Firenze, με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας ως εταίρος σε διάφορα προγράμματα Erasmus+. β) ITC International (ITC International TEFL Certificate s.r.o.), ένα εκπαιδευτικό κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, με δεκαοχτώ χρόνια εμπειρίας στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και αποτελεί μέλος της Τσεχικής Επιτροπής Διαχείρισης Επιστημών.

Τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ επέλεξαν να εκπονήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο καθώς τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε μία δυσκολία από την πλευρά της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στην πραγματοποίηση επισκέψεων και συμμετοχή στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Για τον λόγο αυτόν, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει επανασχεδιασμός των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως με την αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (Distance Learning) και τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ενσωματώνοντας νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game-based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification).

Τα πέντε (5) μέλη του Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων που εμπλέκονται στην παρούσα αίτηση έχουν μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε ενήλικες. Έχουν πραγματοποιήσει πλήθος εισηγήσεων σε σεμινάρια του Κ.Π.Ε. αλλά και άλλων φορέων. Επίσης, έχουν αποκτήσει ικανοποιητική εμπειρία από την εφαρμογή των ΤΠΕ και συγκεκριμένα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη διδασκαλία και στη μάθηση μέσω των διαδικτυακών προγραμμάτων που εκπονεί το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια.

Περιγραφή δραστηριοτήτων:

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018: ανταλλαγή πληροφοριών (παρουσίαση του έργου που επιτελεί ο οργανισμός μας, περιγραφή του επιλεγέντος προσωπικού, ανάγκες που καλύπτουν τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουμε, έγκαιρη τακτοποίηση λεπτομερειών που αφορούν τα ταξίδια αλλά και τη διαμονή και αντίστοιχες πληροφορίες από τους φορείς υποδοχής).

Ιανουάριος 2019- Ιούνιος 2019: κύκλος ενημερώσεων τόσο στο γνωστικό όσο και στο γλωσσικό αντικείμενο από δύο άτομα του επιλεγέντος προσωπικού. Άντληση πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές που θα επισκεφτούν (δημογραφικές, πολιτισμικές, τουριστικές κ.α) καθώς και πρόβλεψη τυχόν δυσκολιών ή κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ιούλιος – Αύγουστος 2018: ολοκλήρωση ενημερώσεων και λεπτομερειών για την επιτυχή πραγματοποίηση των ταξιδιών, τελική επαφή με τους φορείς υποδοχής, πραγματοποίηση των επισκέψεων στην Πράγα και στο Δουβλίνο και παρακολούθηση των σεμιναρίων με τίτλους  “Using E-Learning Platforms ” και “Digital Game-based Learning ” αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα οφέλη από τη συνεργασία του Κ.Π.Ε. με τους συγκεκριμένους εταίρους, οι συμμετέχοντες πρόκειται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση πάνω σε νέες σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, όπως η βελτίωση της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), την αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (Distance Learning) καθώς και με την ενσωμάτωση ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game-based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification). Με τον τρόπο αυτόν, θα βελτιωθεί και θα γίνει αποτελεσματικότερη η οργάνωση της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Επιπλέον, θα βελτιωθούν οι δεξιότητες του προσωπικού στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστούν και οι γνώσεις τους σε θέματα πολιτισμού της χώρας υποδοχής αναπτύσσοντας έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας και ολοκλήρωσης στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ενωμένης Ευρώπης στην οποία ζούμε.

Με τη λήξη της κινητικότητας θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα εμπλουτισθεί με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικους μαθητές, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της χώρας (ομάδες-στόχοι). Mε τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα (ομάδα-στόχος) να καθοδηγούνται εξ’ αποστάσεως από τους συμμετέχοντες στο παρόν σχέδιο Erasmus+ σχετικά με το πώς μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους e-learning περιβαλλοντικά σχέδια.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.