Τα πολλά κρούσματα γρίπης έκλεισαν Δημοτικό και Νηπιαγωγείο στη Μαγούλα Δήμου Μουζακίου

0 563

Ο Δήμαρχος Μουζακίου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο1, παρ.2, περ.39, καθώς και το κεφ.
ΣΤ, άρθρο 94 παρ.4, περ.27 «Περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων».

2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».

3. Το αριθμ.18/29-01-2020 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Μαγούλας και το αριθμ. 12/29-01-2020 έγγαρφο του Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την διακοπή των μαθημάτων, την 30η Ιανουαρίου 2020 & την 31η Ιανουαρίου 2020, στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μαγούλας του Δήμου Μουζακίου, λόγω αυξημένων κρουσμάτων της εποχικής γρίπης.

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.