Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών του Δήμων Καλαμπάκας

Τα νέα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σε Α/Θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας, ορίστηκαν κατά την περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

0 243

Τα νέα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σε Α/Θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας, ορίστηκαν κατά την περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Τα νέα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σε Α/Θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας, ορίστηκαν κατά την περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια έχουν ως εξής:

Μέλη του ∆.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας ορίζονται οι κάτωθι:

1. Αλέκος Θεόδωρος (∆.Σ. Πλειοψηφίας ).

2. Ζαρόπουλος Ιωάννης (∆.Σ.πλειοψηφίας .

3. Τσιαντούλας Στέργιος ( ∆.Σ. μειοψηφίας).

4. Στάλιας Κων/νος (∆.Σ. μειοψηφίας)

5. ∆/ντής του 2 ου ∆ημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας κ. Πρεβέντης Κων/νος

6. ∆/ντή6 του 5 ου ∆ημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας κ. Αυγέρης Νικόλαος

7. ∆/ντής του ∆ημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Καστρακίου του ∆ήμου Καλαμπάκας κ. Τσιούμας Ιωάννης.

8. Η πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικής του ∆ήμου Καλαμπάκας κ. Κολώνα Βάια. 9

9. Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων από το 1ο ∆ημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας την κ. Τρίμμα Αφροδίτη με αναπληρωτή την κ. Γάζου Άννα.

Αναπληρωματικοί από τους ∆ημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία, ο ∆.Σ. κ. Ζήκος Ευθύμιος και από την μειοψηφία ο ∆.Σ. κ. Κωστούλας Κων/νος. Από τους παραπάνω εκλέγεται πρόεδρος ο κ. Αλέκος Θεόδωρος και αντιπρόεδρος ο κ. Ζαρόπουλος Ιωάννης.

Μέλη του Δ.Σ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας ορίζονται οι κάτωθοι:

1. Λύπας ∆ημήτριος (∆.Σ. Πλειοψηφίας ).

2. Γκανούλης ∆ημήτριος (∆.Σ.πλειοψηφίας .

3. Παπαχρήστος Σωτήτιος ( ∆.Σ. πλειοψηφίας).

4. Τσιαντούλας Στέργιος (∆.Σ. μειοψηφίας).

5. Στάλιας Κων/νος (∆.Σ. μειοψηφίας)

6. ∆/ντής του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας κ. Μπαλάνη Αδαμάντιο

7. ∆/ντής του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας κ. Αλμπάνης Χρήστος.

8. Ο εκπρόσωπος της ένωσης γονέων από το Γενικό Λύκει ο Καλαμπάκας κ. Σιάχο Αχιλλέα με αναπληρωτή την κ. Γκουτζηγιάννη Ελένη.

9. Ο εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας κ. Μπουτίνα Λεωνίδα με αναπληρωτή τον κ. Τσίγκα Αθανάσιο.

Αναπληρωματικοί από τους ∆ημοτικούς συμβούλους απ ό την πλειοψηφία ο ∆.Σ. κ. Ζήκος Ευθύμιος και από την μειοψηφία ο ∆.Σ. κ. Κωστούλας Κων/νος.

Από τους παραπάνω εκλέγεται πρόεδρος ο κ. Λύπας ∆ημήτριος και αντιπρόεδρος ο κ. Γκανούλης ∆ημήτριος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.