Συνεδριάζουν την Τετάρτη Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

0 303

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Θα προηγηθούν οι συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 14/2017 μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας».
3.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 13/2017 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση παιδότοπων Δήμου Καλαμπάκας».
4.-Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
5.-Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού από την χρηματοδότηση των έργων: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας» και «Αναβάθμιση παιδότοπων του Δήμου Καλαμπάκας» στον Άξονα 2 «Αστική αναζωογόνηση 2017», του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
6.-Εκμίσθωση δημοτικών αγρών.
7.-Εκμίσθωση δημοτικού αγρού κληροδοτήματος Αγγελικής χας Χρ. Βεληγκέκα στη θέση «ΠΗΓΑΔΙΑ» της Τ.Κ. Χαράς του Δήμου Κιλελέρ.
8.-Αίτηση Ευάγγελου Γκέκα (παραίτηση από μίσθωση αγρού 32 στρ. στην Τ.Κ. Αχλαδέας).
9.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2017.
10-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.
11.-Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
12.-Έγγραφα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμπάκας για την διαγραφή τελών των α) Γιανίτση Αριστείδη (Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής) β) Φλώρου Σοφίας (Τ.Κ. Διάβας) και γ) Κουτσούκη Βασιλείου (Τ.Κ. Γάβρου).
13.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης των «Ιδιωτικών Δασοτεμαχίων Γερακαρίου», για την περίοδο 2018 -2022.
14.-Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.
15.-Αίτημα ανανέωσης της μίσθωσης των γραφείων της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

16.-Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών-έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας.
17.-Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή μικρής λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του οικισμού Θεοτόκου Καλαμπάκας.
18.-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου).
19.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 181/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας για την Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στα Ο.Τ. Γ105, Γ106 και Γ 107 της Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας.
20.-Ενστάσεις δημοτών επί της Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. Γ187 – Γ217 -85 του οικισμού Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας.
21.-Αίτηση Μπούτη Αλέξανδρου (διαγραφή προστίμου).
22.Αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση αδειών εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στον Δήμο Καλαμπάκας).
23.-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξ/σμός υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Μαυρελίου».
24.-Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων.
25.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2017 μελέτης προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018 – 2019.
26.-Αίτηση Κατσογιάννη Αρχοντής (απευθείας μίσθωσης ξενώνα Τ.Κ. Ματονερίου).
27.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
28.-Αίτηση προς Δασαρχείο για παραχώρηση ακινήτου.
29.-Αίτηση Λούτα Χρήστου (χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών).
30.-Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας».
31 .-Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
32. –Αίτηση ΑΠΑΔΣ Καστανιάς.
33. –Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής εργασιών του Δήμου.
34.-Έγκριση δαπάνης για αγορά τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθή άτομα του Δήμου μας.
35.- Έγκριση δαπανών τελετής βράβευσης μαθητών του Δήμου μας.
36. Δεσμεύσεις πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Οικονομική Επιτροπή – 18:30

1.-Αποδέσμευση πιστώσεων
2.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
3.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – 18:45

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή μικρής λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του οικισμού Θεοτόκου Καλαμπάκας.
2.-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)
3.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 181/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας για την Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στα Ο.Τ. Γ105, Γ106 και Γ 107 της Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας.
4.-Ενστάσεις δημοτών επί της Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. Γ187 – Γ217 -85 του οικισμού Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φροσυνάκη Μαρία

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.