Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 825

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 9 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην θέση ¨Πάνω Πλατεία¨ εμβαδού 77τ.μ στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ασπροποτάμου.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος στη θέση ¨Κάτω Πλατεία¨ της Δ.Κ Αγ. Παρασκευής εμβαδού 100 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής Ασπροποτάμου.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος στη Δ. Κοινότητα Ανθούσας Ασπροποτάμου.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη θέση «ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ» & «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» της Δημοτικής Κοινότητας Λογγά.
 5. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Λογγά για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας Λογγά.
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Μαυρελίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Κοινότητας Μαυρελίου.
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 1α και του τμήματος 7 δημοτικού δάσους Λογγά Κ. Λογγά διαχειριστικού έτους 2024.
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη θέση «ΠΑΡΤΣΙ» στην Δ. Κοινότητα Παναγίας.
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου στο κέντρο της Καλαμπάκας για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου στάθμευσης.
 10. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Κονισκού για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας Κονισκού.
 11. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης εμπορικής υλοτομίας και απόληψης στις συστάδες 4γ και 3β του δημοτικού δάσους Κονισκού.
 12. Αποδοχή πίστωσης από τη ΠΕΔ Θεσσαλίας για ανθρωπιστική βοήθεια στον πληγέντα Δήμο μας από την κακοκαιρία DANIEL.
 13. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U17 ελευθέρας –Ελληνορωμαϊκής πάλης γυναικών.
 15. Επικύρωση της υπ΄αρ. 169/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 16. Επικύρωση της υπ΄αρ. 173/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
 17. Συμμόρφωση του Δήμου Μετεώρων στην 546/2024 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε προδικαστική αγωγή της επιχείρησης «Κωνσταντίνος Ντούλιας του Ευθυμίου» στο πλαίσιο ανάθεση της σύμβασης τροφίμων για τις ομάδες του διαγωνισμού με αριθμούς 4 και 13.
 18. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
 19. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για τη στέγαση των υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας
 20. Έγκριση 4ου  πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων (φρούτα-λαχανικά).
 21. Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (υπόθεση Ιωάννη Δήμα)
 22.  Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (δικάζον ως εφετείο).
 23. Ορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (υπόθεση Ούτου)
 24. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν το κληροδότημα Μπίσμπα.
 25. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου μας στη διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας με την επωνυμία «5th Meteora MTB race 2023-Βασίλης Ευσταθίου».
 26. Επικύρωση της υπ΄αρ. 207/2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Μετεώρων εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
 27. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2023.
 28. Χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Γ. Κονδύλη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Ν. Αβραμόπουλος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 9-04-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

2.-Σύνδεση λογαριασμών ειδικού σκοπού παγίας προκαταβολής με  αντίστοιχες Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

3.-Αίτημα του προέδρου της Δ. Κοινότητας Τρυγώνας για παραχώρηση χώρου σε κτίριο της Κοινότητας για τη στέγαση του πολιτιστικού συλλόγου Τρυγώνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

4.-Αίτημα του μορφωτικού και εκπολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου για παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού γραφείου για τη στέγασή του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

5.-Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη θέση «ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ» & «ΠΡΟΣΗΛΙΟ» της Δημοτικής Κοινότητας ΛΟΓΓΑ του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

6.-Αίτημα του επιμορφωτικού και εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ» για παράταση μίσθωσης ακινήτου του Συλλόγου που χρησιμοποιείται από το Δήμο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

7.-Λήψη απόφασης περί ίδρυσης κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

8.-Λήψη απόφασης περί εξεύρεσης χώρου για τη στέγαση του υπό σύσταση Κοινωνικού παντοπωλείου-φαρμακείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

9.-Αίτημα του Ορεινού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτόμησης  ξυλείας του δάσους Οξύνειας για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας Οξύνειας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

10.-Αίτημα του Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς-Αμπελίων Κλεινού για παραχώρηση δικαιώματος υλοτόμησης εμπορικής ξυλείας του δάσους της Δ. Κοινότητας Καστανιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

11.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Ασπροκκλησιάς για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας  Ασπροκκλησιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

12.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κοινότητα  Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

13.- Λήψη απόφασης περί εξεύρεσης ακινήτου προς μίσθωση στην Δ. Κοινότητα Αμπελίων για στέγαση του ΚΕΠ Κλεινοβού, λόγω λήξης του συμβολαίου μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

14.-Λήψη απόφασης περί λύσης συμβολαίου μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Χαλικίου του Δήμου Μετεώρων, λόγω μη τήρησης των όρων μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

15.-Αίτημα του Προοδευτικού Συλλόγου Κορυδαλλού περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην ιατρείου) στη Δ. Κοινότητα Κορυδαλλού για τη στέγασή του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

16.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση φράγμα της Δ. Κοινότητας Λογγά του Δήμου Μετεώρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Φροσυνάκη Μαρία

17.-Λήψη απόφασης περί εξεύρεσης-μίσθωσης ακινήτου εντός της πόλης της Καλαμπάκας για στέγαση του ΚΑΠΗ, λόγω λήξης του συμβολαίου μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ευαγγελία Μπαντέκα -Νάνη

18.-Λήψη απόφασης περί εξεύρεσης ακινήτου εντός της πόλης της Καλαμπάκας και δη εντός των γεωγραφικών ορίων του τρίτου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας για τη στέγαση του τρίτου νηπιαγωγείου Καλαμπάκας, λόγω επικείμενης λήξης του συμβολαίου μίσθωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ευαγγελία Μπαντέκα -Νάνη

19.-Έγκριση εκποίησης του συνόλου των εγκαταλειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν στα όρια του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας Νικόλαος

20.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

21.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μετεώρων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αβραμόπουλος Ελευθέριος

22.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Σκεπαρίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας Σκεπαρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

23.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτόμησης ξυλείας του δάσους Αχελινάδας για την κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2024 των κατοίκων της Δ. Κοινότητας Αχελινάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαναστασίου Αντώνιος

24.-Χαρακτηρισμός τμήματος της οδού Γ. Κονδύλη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκας Νικόλαος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Αθανάσιος Κ. Ρουστάνης

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr