Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής

2 810

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου το βράδυ Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής στα παρακάτω θέματα:

Δημοτικό Συμβούλιο – ώρα 19:30

1.-Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής
απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσίκαρης Βασίλειος)

2.-Αίτηση Τατάρη Κων/νου (παραίτηση μίσθωσης ακινήτου Καλομοίρα).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

3.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

4.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης στο Διακατεχόμενο Δάσος Δασολίβαδο Κατσαουνίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κόττης Δημήτριος)

5.-Αίτηση Τράντου Παρασκευής (περί παραίτησης μισθώματος Ανθούσας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

6.-Αίτηση Παπαγεωργόπουλου Γεώργιου (ανάκληση μίσθωσης έκτασης).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

7.-Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Θώμος Γεώργιος)

8.-Αίτηση Παπαευθυμίου Ευθυμίας (ανταλλαγή οικοπέδων).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φωλίνας Νικόλαος)

9.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στο Δήμο Μετεώρων)
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φωλίνας Νικόλαος)

10.-Αίτηση Α.Σ. Μετέωρα (αίτημα για στήριξη των εκδηλώσεων –δράσεων του
Σωματείου 2020). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Θώμος Γεώργιος)

11.-Αίτημα του Θεατρικού Εργαστηρίου «Επί Σταγών» (παραχώρηση αίθουσας στο ΚΕΓΕ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Θώμος Γεώργιος)

12.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

13.- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου
Μετεώρων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


Οικονομική Επιτροπή – Ώρα 19:00

1.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Ντόβα Κωνσταντίνου Α.Ε.

2.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Ντόβα Κωνσταντίνου Α.Ε.

3.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της από
19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή, του από 08.01.2020 κατασχετηρίου
εγγράφου και της δυνάμει αυτών διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος του Δήμου Μετεώρων επισπεύσει του Γεωργίου Παπαγεωργίου του
Νικολάου

4.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’
αριθ. 24/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας

5.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’
αριθ. 1/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας

6.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 42/2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον
ορισμό δικηγόρου κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΠΔΕΕΣ.

7.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: «Προμήθειας μηχανημάτων
έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μετεώρων»

8.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών που
αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών.

9.-Αίτηση Αφοί Κωτούλα Τεχνική Κατασκευαστική Ο.Ε. (Παράταση εκτέλεσης
των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου – Αντιδιαβρωτική
Προστασία»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Ποιότητα Ζωής – Ώρα 19:15

1.-Αίτηση Τατάρη Κων/νου (παραίτηση μίσθωσης ακινήτου Καλομοίρα).

2.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης. 

3.-Αίτηση Τράντου Παρασκευής (περί παραίτησης μισθώματος Ανθούσας).

  1. Αίτηση Φαμίση Χρήστου (παραχώρηση πεζοδρομίου).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
2 Σχόλια
  1. Γιώργος Παπανικολάου λέει

    Επιτέλους μία πρότασή μου,για την εξοικονόμηση κοστους ηλεκτρικής ενεργειας,μετά από μεγάλη προσπάθεια έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο!!!

  2. Γιώργος Παπανικολάου λέει

    Κατά τη γνώμη μου για το θέμα της εξοικονόμησης κόστους ηλεκτρικης ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων και τη ΔΕΥΑΜ πρέπει να γίνει ανοικτή δημοπρασία με ΟΛΟΥΣ τους παρόχους και όχι κλειστές προσφορές!!!
    Μ’αυτόν τον τρόπο θα πετύχει ο Δήμος Μετεώρων και η ΔΕΥΑΜ τη μέγιστη δυνατή έκπτωση!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.