Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

0 404

Σύμφωνα με :α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ)το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία  α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 
  2. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.