Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμπάκας

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

0 169

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Παράταση καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Άμμος – Τσιράδια – καρυές και Τσινίκας 1500 στρ. στην Τ.Κ. Γάβρου.

Εισηγητής κ. Κόττης

2.-Τριμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης προϋπολογισμού –αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής κ. Νάκης.

3. Περί σχεδίου οικονομικής υποστήριξης

Εισηγητής κ. Νάκης

4.Ρύθμιση οφειλών προς Ταμεία

Εισηγητής κκ. Νάκης – Τριμίντζιου

5.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2012 μελέτης του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Οικισμών Δ.Ε Χασίων» – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγητής κ. Τόλης

6.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2012 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση στέγης διοικητηρίου Ασπροποτάμου».

Εισηγητής κ. Τόλης

7.-Αίτηση Ελισάβετ Νάκη (Άνοιγμα δρόμου)

Εισηγητής κ. Τόλης

8.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2012 μελέτης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού μετά την απαλλοτρίωση του τμήματος από οικία Σιούλη έως οικία Γεωργίου Καλαντζή στην Τ.Κ. Αηδόνας της Δ.Ε Κλεινοβού» – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγητής κ. Τόλης κ. Κωστόπουλος

9.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2012 μελέτης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού μετά την απαλλοτρίωση του τμήματος από οικία Παπαθεοδώρου έως οικία Κων/νου Καλαντζή στην Τ.Κ. Αηδόνας της Δ.Ε Κλεινοβού» – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγητής κ. Τόλης κ. Κωστόπουλος

10.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΥΚΗΣ»

Εισηγητής κ. Τόλης

11.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Κοινοτικού Ξενώνα Στεφανίου» της πρώην Διευρημένης Κοινότητας Ασπροποτάμου.

Εισηγητής κ. Δήμου

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ».

Εισηγητής κ. Δήμου

13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ».

Εισηγητής κ. Δήμου

14.-Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Δ. ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ».

Εισηγητής κ. Δήμου

15.-Αίτηση Δημητρίου Ζαρκάδα (Μείωση μισθώματος στην Τ.Κ. Διάβας).

Εισηγητής κ. Αλέκος

16.-Αίτηση Σωτηρίου Γκίνη της Τ.Κ. Παναγίας (Μείωση μισθώματος)

Εισηγητής κ. Αλέκος

17-Αίτηση Ψαρρή Βασίλειου (μείωση μισθώματος) Τ.Κ. Κρανιάς.

Εισηγητής κ. Αλέκος

18.-Αίτηση Ντόκου Όλγα (μείωση μισθώματος) Τ.Κ. Πολυθέας).

Εισηγητής κ. Αλέκος

19.-Αίτηση Τεγονίκου Ευαγγελή (μείωση μισθώματος).

Εισηγητής κ.Αλέκος

20.-Αίτηση Νικολάου Μακρή (Μείωση μισθώματος Τ.Κ. Μαλακασίου)

Εισηγητής κ. Αλέκος

21-Αίτηση (ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ) Α.Ε. της Τ.Κ. Παναγίας (Ρύθμιση οφειλής μισθώματος)

Εισηγητής κ. Αλέκος

22.-Έγκριση εμβλήματος του Δήμου.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

23.-Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00 € για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στο Αμπελοχώρι.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

24.-Αίτηση Α.Σ. Μετέωρα

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

25.-Κοινή επιτροπή παρακολούθησης (ΚΤΕΛ)

Εισηγητής κ. Αλμπάνης

26.-Αίτηση Προέδρου Τ.Κ. Αύρας & Μορφωτικού Συλλόγου Αύρας (παραχώρηση χρήσης αγρού)

Εισηγητής κ. Αλέκος

27.-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για χορήγηση αδειών χρήσης νερού των υφιστάμενων υδροληψιών.

Εισηγητής κ. Κόττης

28.-Ορισμός εκπροσώπου για την παραλαβή για χρήση του έργου: «Κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού φράγματος Λογγά (Β΄Φάση)».

Εισηγητής κ.κ. Κουφοχρήστος -Παπαχρήστος

29.-Αίτημα εταιρείας, Π. Παπαπέτρου & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΛ για τροποποίηση μίσθωσης σταθμού βάσης της COSMOTE στο Ύψωμα ΙΣΑΔΙΑ πλησίον Τ.Κ. Ορθοβουνίου.».

Εισηγητής κ. Αλέκος

30.-Αίτημα εταιρείας, Π. Παπαπέτρου & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΛ για τροποποίηση μίσθωσης σταθμού βάσης της COSMOTE στην Τ.Κ. Καστανιάς.

Εισηγητής κ Αλέκος

31.-Αποδοχή παραίτησης του μέλλους του ΟΠΕΤΑΚ Νικολάου Τριμίντζιου και αντικατάσταση αυτού.

Εισηγητής κ. Δήμου

32.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2012 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμπάκας, με θέμα: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια του Δήμου»

Εισηγητής κ. Δήμου.

33.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2011 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμπάκας, με θέμα: «Αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Εισηγητής κ. Δήμου

34.-Περί παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων ελάτης από έκτακτη κάρπωση στην Τ.Κ. Κλεινού.

Εισηγητής κ. Καρακώστας

35.-Περί παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων ελάτης από έκτακτη κάρπωση στην Τ.Κ. Αμαράντου.

Εισηγητής κ. Καρακώστας

36.-Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη εισαγωγή ζώων στους βοσκοτόπους Τ.Κ. Καταφύτου

Εισηγητής κ. Κόττης

37.-Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη εισαγωγή ζώων στους βοσκοτόπους Τ.Κ. Χαλικίου

Εισηγητής κ. Κόττης

38.-Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

39.-Έγκριση Πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου: «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καλαμπάκας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης»».

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

40.-Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

41.-Ασύρματο δίκτυο στην Τ.Κ. Αγναντιάς

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

42.-Αίτηση Spider Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Α.Ε. για εκχώρηση του αντικειμένου της σύμβασης ( αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. του Δήμου Καλαμπάκας).

Εισηγητής κ. Λύπας

43.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμπάκας & ΔΕΥΑΚ για το έργο «Προσαρμογή του αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Βασιλικής στα έργα του αυτοκινητόδρομου Ε-65 –Τμήμα Βασιλικής »

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

44.-Περί του υπ’ αριθ. 826/21-8-2012 εγγράφου της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμπάκας.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

45.-Περί του υπ’ αριθ. 827/21-8-2012 εγγράφου της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμπάκας.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

46.-Αίτηση Δημοτών της Τ.Κ. Σπαθάδων Δημοτικής ενότητας Παραληθαίων (Συνένωση με τον Δήμο Καλαμπάκας).

Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

47.- Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

48.-Απευθείας εκμίσθωση Α΄ βοσκοτόπου Τ.Κ. Αμπελοχωρίου

Εισηγητής κ. Κόττης

49.-Ίδρυση και λειτουργία των κέντρων δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Εισηγητής κ. Αλμπάνης

50.-Αίτηση Αγωνιστικής Λέσχης αυτοκινήτου Μετεώρων (Οικονομική ενίσχυση)

Εισηγητής κ. Ζαρόπουλος

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσουρβάκας Απόστολος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.