Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 745

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 16η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις   21-12-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Θώμος Γεώργιος

3.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναγνωρισμένου δικαιούχου  δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Πεύκης (αίτημα Παπαϊωάννου Απόστολου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

4.-Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

5.-Περί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημ. Σχολ. Καλαμπάκας περί παραχώρησης της  αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας με σκοπό τη διεξαγωγή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για τους μαθητές του σχολείου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

6.-Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδων στον Δήμο Μετεώρων από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

7.-Μίσθωση ενός ακινήτου στην Κ. Βασιλικής για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος

8.-Αίτημα Ντιζέ Χρήστου περί παραχώρησης- εκμίσθωσης  δημοτικής έκτασης  στη θέση «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ» του οικισμού Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

9.-Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στον ορεινό όγκο του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

10.-Αίτημα Αθλητικού Συλλόγου για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

11.-Γνωμοδότηση περί της ανακοίνωσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ενέργειας στη θέση «Παλιορόξυλο» της Κ. Καστρακίου του Δ. Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Θώμος

12.-Αίτημα Αλεξίου Ευάγγελου για μείωση παραχωρημένης έκτασης στη θέση «Πλάκα» της Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

13.-Αίτημα Ντιναπόγια Βασίλειου περί διακοπής μίσθωσης παραχωρημένης έκτασης στην Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

14.-Αίτημα Βαΐου Αγγελικής περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για χρήση σταυλικών εγκαταστάσεων στην Κ. Βλαχάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

15.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναγνωρισμένου δικαιούχου δημοτικού οικοπέδου στην Τ.Κ. Πεύκης (Αίτημα Παπαϊωάννου Νικόλαου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

16.-Αίτηση χαρακτηρισμού του Δήμου Μετεώρων ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος

17.-Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Θώμος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 17η/2022 ειδική, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις   21-12-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.-Ψήφιση πρ-σμού του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος -Δ/ντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κοτσόπουλος Παναγιώτης

2.- Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος -Δ/ντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κοτσόπουλος Παναγιώτης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr