Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 640

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 15η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις   9-12-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τη μείωση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων στην Περιφέρεια του Δήμου Μετεώρων, καθόσον οι νέες τιμές που ορίστηκαν για το έτος 2022 είναι διπλάσιες των πραγματικών αξιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

  1. Επί της υπ΄αρ. πρωτ. 17530/5-12-2022 αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου με την Επωνυμία «ΑΘΛΟΣ-ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

Εισηγητής: Παπανικολάου Γεώργιος

 

  1. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr