Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 512

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 6-4-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός «Βυτουμά» Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
2.-Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
3.-Αίτημα της ΓΑΛΑ.Τ.Ε.Σ. ΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ-ΜΠΑΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ ΙΚΕ για αναπροσαρμογή τιμών της αρίθ. πρωτ. 1485/1-2-2023 σύμβασής της με το Δήμο Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
5.-Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
6.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής στο πλαίσιο διαχείρισης του μοναστηριακού δάσους «Κάτω Μπούρσιανης», για την περίοδο 2023-2027.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
7.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
8.-Αίτημα της Αναγνωστοπούλου Ευαγγελίας περί παράτασης μίσθωσης αγροκτήματος στη θέση «οικισμός» της Κ. Κονισκού, λόγω ένταξης στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
9.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 13β του διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
10.-Αίτημα του 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Διάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Διάβας σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
11.-Αιτήματα δασικών Συνεταιρισμών περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στο τμήμα 8 στη συστάδα 3β του δημοτικού δάσους Κονισκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
12.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος του οικισμού Αχελινάδας της Κ Μαυρελίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
13.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Κονισκού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
14.-Αιτήματα δασικών Συνεταιρισμών περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο Τμήμα 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας K. Φλαμπουρεσίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
15.-Αίτημα του 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Κ. Βλαχάβας, συστάδα 5β, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
16.-Αίτημα του 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Κ. Καστρακίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
17.-Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί παραχωρήσεως δικαιώματος υλοτομίας εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων στη συστάδα 12α του δάσους Κ. Καστανιάς, έτους 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
18.-Αίτημα του Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Κ. Οξύνειας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2023
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
19.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος της Κ. Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
20.-Αίτημα Καραγιάννη Νικόλαου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Μάτι» της Κ. Βασιλικής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
21.-Αίτημα Μόκα Σωτήριου για παράταση συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
22.-Έγκριση επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
23.-Λήψη απόφασης επί του υπ΄αρ. πρωτ. 1153/25-1-2023 αιτήματος της επιχείρησης «ΕΣΤΙΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ CATERING O.E.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
24.-Αιτήματα αθλητικών σωματείων-συλλόγων για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
25.-Αιτήματα πολιτιστικών συλλόγων για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
26.-Αίτημα του Τούλα Αθανασίου περί παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου για τις ανάγκες του Χορευτικού Συλλόγου «Μετεώρων Παρέα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
27.-Έγκριση μίσθωσης ή μη ακινήτου, λόγω λήξης συμβολαίου, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
28.-Έγκριση μίσθωσης ή μη ακινήτου, λόγω λήξης συμβολαίου, για τη στέγαση τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
29.- Σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης για τη συνέχιση Υλοποίησης του Έργου του Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος
30.-Έγκριση όρων συμβολαίου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65)».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Νικόλαος Φωλίνας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.