Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 20:00 μ.μτο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

0 142

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 20:00 μ.μτο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 20:00 μ.μτο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας σε μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θ Ε Μ Α Τ Α
1.-Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού σχολείου στον Πλατάνιστο (Παλαιά Κουτσούφλιανη) για δημιουργία ιστορικού – λαογραφικού μουσείου».
Εισηγητής κ. Αλμπάνης
2. Σύσταση δουλείας για το έργο Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας (σύμφωνα με τα άρθρα 212 και 213 Δ.Κ.).
Εισηγητής κ. Τόλης
3.-Επί ενστάσεως Αθανασίου Δημοσθένη Τσαγκρασούλη (Περί Ρυμοτομικής και Οικοδομικής γραμμής).
Εισηγητής κ. Τόλης
4.-Περί κατεδάφισης επικίνδυνων οικοδομών
Εισηγητής κ. Τόλης
5. Επί αιτήσεως Δημητρίου Ζαρακότα (αποκατάσταση περίφραξης)».
Εισηγητής κ. Τόλης.
6.Κατανομή ΣΑΤΑ
Εισηγητής κ. Τόλης.
7. Αποδοχή πίστωσης 81.400,00€ (μεταφορά μαθητών)
Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος.
8.Τροποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμπάκας οικ. Έτους 2013.
Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος.
9.-Έγκριση Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου έτους 2013.
Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος.
10.-Επί αιτήσεως Ζαχαρόπουλου Απόστολου (διαγραφή τελών)
Εισηγητής κ. Ζαρόπουλος
11.-Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση οδού Τ.Κ. Κορυδαλλού» – τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος
12.- Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2013 μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού δικτύου στις Δ.Ε. Καλαμπάκας και Χασίων».
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος
13.Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2013 μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Δήμου Καλαμπάκας» τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2013.
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος
14. Εισήγηση για γνωμοδότηση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ανέγερσης σε υφιστάμενη Κτηνοτροφική μονάδα (Βουστάσιο) γεφυροπλάστιγγας και κτίσματος σταυλίτη, ιδιοκτησίας «ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» στη θέση «Παραπάτι» της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Καστρακίου του Δήμου Καλαμπάκας».
Εισηγητής κ. Λύπας
15. Μίσθωση αγρών στην περιοχή Αγ. Τριάδος (ΒΟΥΤΑΔΕΣ) σχολικά της Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς.
Εισηγητής κ. Λύπας
16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Περιβαλλοντικής Έκθεσης «Κτηνοτροφική μονάδα – Βουστάσιο Δυναμικότητας 80 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 46 μόσχων ιδιοκτησίας Παππά Στεργίου και 50 Αγελάδων ελευθέρας Βοσκής και 22 μόσχων ιδιοκτησίας Ζησοπούλου Κίμων στην θέση «ΣΤΑΥΡΩΤΟ» της Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Λύπας
17.Επί της αριθ. 17/2013 απόφασης Τ.Κ. Κορυδαλλού (απελευθέρωση στεγάστρου ζώων)
Εισηγητής κ. Λύπας
18. Επί αιτήσεως κατοίκων Διάβας για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5.
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος
19.Έγκριση πινάκων (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΟΠΕΤΑΚ
Εισηγητής κ. Ζιανού
20. Έγκριση μελέτης προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Βλαχάβας, περιόδου 2012-2016
Εισηγητής κ. Λύπας
21. Περί έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής στο Δημοτικό Δάσος Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Καλαμπάκας για τη διαχειριστική περίοδο 2013-2017.
Εισηγητής κ. Λύπας
22.-Επί αιτήσεως Ιωάννη Τέγου (μείωση ενοικίου).
Εισηγητής κ. Αλμπάνης.
23. Επί αιτήσεως Γιουβρή Γεωργία (μείωση ενοικίου).
Εισηγητής κ. Αλμπάνης.
24.- Επικαιροποίηση της αριθμ. 294/2012 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμπάκας (ένταξη της Τ.Κ. Σπαθάδων στο Δήμο Καλαμπάκας).
Εισηγητής κ. Δήμου
25. Επί της αριθ. 11/2013 απόφασης Τ.Κ. Χρυσομηλιάς (καταπάτηση δρόμου)
Εισηγητής κ. Ζαρόπουλος
26. Επί της υπ.αριθμ. 8/2013 απόφασης της Τ.Κ. Μαυρελίου
Εισηγητής κ. Παπαχρήστος
27. Επί αποφάσεων Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
Εισηγητής κ. Κωστόπουλος
28. Επί αιτήσεως Ελισάβετ Σίμου (Συμψηφισμός οφειλών)»
Εισηγητής κ. Ζαρόπουλος
29. Καθαρισμός ρέματος Τ.Κ. Βασιλικής & Τ.Κ. Θεόπετρας του Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Λύπας
30. Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – έγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Καλαμπάκας και των Ν.Π. αυτού.
Εισηγητής κ. Κοτσόπουλος
31.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης 18/2011 «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Διάβας».
Εισηγητής κ.Τόλης
32. Περί υποβολής της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Διάβας» για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Κωδικός Μέτρου 321 Δράση : «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας – μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων».
Εισηγητής κ. Τόλης
33. Απόφαση ότι οι εκτάσεις που θα εκτελεστεί το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Διάβας» ανήκουν στον Δήμο Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Τόλης
34.Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης 19/2011 «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ.Καστρακίου».
Εισηγητής κ.Τόλης
35. Περί υποβολής της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Καστρακίου» για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Κωδικός Μέτρου 321 Δράση : «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας – μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων».
Εισηγητής κ.Τόλης
36. Απόφαση ότι οι εκτάσεις που θα εκτελεστεί το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Καστρακίου» ανήκουν στον Δήμο Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Τόλης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.