Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 353

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705 (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 17/01/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία

την 27-1- 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

3.-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των  Φύλων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2022 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

5.-Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

6.-Αίτημα της εταιρίας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» για παράταση μίσθωσης του λατομείου της Θεόπετρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

7-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δημοτικού δάσους Γάβρου για την περίοδο 2019-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους Μεγάλης Κερασιάς για την περίοδο 2022-2026.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

9.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους TK Κλεινού για την περίοδο 2019-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

10.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους «Κατσανουνίου» Κ. Γερακαρίου για την περίοδο 2022-2026.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

11.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δημοτικού δάσους Καστανιάς για την περίοδο 2019-2028.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

12.-Απευθείας ανάθεση καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δημοτικού δάσους Μαυρελίου (αίτημα Κλεισιάρη Φώτιου)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

13.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», που βρίσκεται στη θέση  «ΜΥΚΑΝΗ» της  Δ.Ε Χασίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

14.-Αίτημα της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

15.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία  μικρού Υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση  «Ρέμα Χουτιάνας» Κ. Γλυκομηλιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

16.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου του Δήμου Μετεώρων, να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

17.-Πρακτική άσκηση φοιτητών (ΤΕΙ) στον Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος  Παπανικολάου

18.-Αίτηση Ανδρίτσου Τριάδας για διακοπή μίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση  «Σγάρες» της Κ.  Περιστέρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

19.-Αιτήματα περί παραχώρησης χρήσης του παλιού τυροκομείου στη θέση «Καστανιές» της Κ. Χρυσομηλιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

20.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ελεύθερος δημοτικός χώρος στάθμευσης (parking) επί της οδού: Δεληγιάννη στην Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

21.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως ελεύθερο δημοτικό πάρκινγκ (parking) επί των οδών: Βλαχάβας, Λαϊκής Αγοράς, Ιωάννη Μεταξά και Νικολάου Πλαστήρα στην Καλαμπάκα του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

22.-Εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

23.-Άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως, ορισμός υπολόγου διαχειριστή και εγκατάσταση τερματικού σταθμού πληρωμών- POS στο  πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης της πολιτιστικής-τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων «Αίθουσα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας.

24.-Τροποποίηση του από 22-11-2019 συμφωνητικού για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

25.-Αίτημα Μανούση Κων/νου περί ανανέωσης του συμφωνητικού του εκμίσθωσης  δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΑΡΤΣΙ» της Κοινότητας Παναγίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

26.-Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 (Α΄Κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

27.-Αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση αδειών εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων στο Δήμο Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

28.-Αίτηση Χουτέα Βασιλείου περί οικονομικής ενίσχυσης στην ομάδα «Βράχος Καστρακίου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Νικόλαος Φωλίνας

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.