Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή για το 1 εκ. ευρώ για τις καταστροφές του Daniel

0 192

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 5 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Μετεώρων, για την πράξη με τίτλο: «Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel) Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)», στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 74010/08-09-2023 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με Κωδικό πρόσκλησης: Π86_22ΦΚ_2, Α/Α ΟΠΣ 7283, Έκδοση 3/0, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr