Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμπάκας

Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα 1),

0 110

Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα 1),

Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα 1), συνεδριάζει για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Μπούλκαρης» οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας
2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 663/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπόθεση (Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Πε.)
3.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 683/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπόθεση (Βαβίτσα Ευθυμίου κατά πρώην Δήμου Χασίων)
4.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 661/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπόθεση Probank A.E. (ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
5.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 662/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπόθεση Probank A.E. (ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ)
6.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 634/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου υπόθεση «Βασιλείου Μπαζίμα του Χρήστου και λοιπών(σύνολο 14)
7.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 717/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου (υπόθεση Μισιάκα Νικολάου)
8.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Γκέρτσου Ελένης)
9.-Ορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Μήτσιου Γεωργίου και λοιπών)
10.-Διόρθωση της υπ’ αριθμ 6/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση Μόκα Β.)
11.-Διόρθωση της υπ’ αριθμ 7/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση Μόκα Β.)
12.-Ορισμός Δικηγόρου για δημοτικό ακίνητο Καλομοίρας.
13.-Ορισμός Δικηγόρου για δημοτικό ακίνητο Μαλακασίου.
14.-Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου: «Ανακατασκευή στέγης Τ.Κ. Κρανιάς» – ανάθεση αυτού
15.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018»
16.-Αποδέσμευση πιστώσεων
17.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
18.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.