Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – VIDEO

0 324

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική επιτροπή σε εννέα θέματα αρμοδιότητας της.

Τα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι:

  1. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Α΄Κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  2. Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της με αριθμό 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ποσού 223.000,00€.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  4. Τροποποίηση της αριθ. 17/2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής ως προς το ύψος της αμοιβής.
  5. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  6. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Μετεώρων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
  7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2022.
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023, 2024 & 2025». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
  9. Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική συμμετοχή του Δήμου μας στη συνδιοργάνωση  θεματικού αφιερώματος στους Θεσσαλούς δημιουργούς Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.