Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – VIDEO

0 497

Συνεδρίασε το βράδυ της Παρασκευής η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ», πρ-σμού 59.320,000€- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Μετεώρων στην πρόσκληση με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και με αριθμ. ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», η οποία αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου Μετεώρων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών.
 6. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 7. Προσδιορισμός δικασίμου συζήτησης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, της ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ’ αριθ. 73/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (ειδική διαδικασία).
 8. Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της αγωγής Παπαπολυζόπουλου και λοιπών μετά την έκδοση της υπ΄αρ. Α348/18 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στη διεξαγωγή του Μετεωρίτικου Δρόμου.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στον Αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα, «Θανάσης Σταμόπουλος».
 11. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της Μάχης της Μερίτσας στην Κ. Οξύνειας.
 12. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υπεράσπιση του Δήμου Μετεώρων κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. Κατάχ.:ΑΚ21/24-02-2022 προς εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «Εμφιαλώσεις Κλεινού Ι.Κ.Ε.» ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατόπιν της υπ’ αριθμ.: 38/2022 παραπεμπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 13. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων».
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.