Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 111

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου  που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Αυτοδιοικητικών  Εκλογών του Οκτωβρίου 2023.
 2. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
 3. Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2024.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης στο Δημαρχείο Καλαμπάκας.
 5. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας & Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης σε κτίρια του Δήμου Μετεώρων».
 6. Έγκριση πρακτικού Ι του έργου “Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Δήμου Μετεώρων».
 7. Γνωμοδότηση  επί προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1927/29-11-2023 της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ – Κ. ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «INFOTERRA A.E.» για  την ανάθεση σύμβασης της Μελέτης : «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 8. Έγκριση εκ νέου του πρακτικού Ι (σε ορθή επανάληψη) της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (τσάπα). Ανάκληση της 205/2023 Α.Ο.Ε.
 9. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 10. Προέλεγχος των λογαριασμών οικ. έτους 2022 και σύνταξη εκθέσεων ισολογισμού.
 11. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κοιν. χώρων και πεζοδρομιών» του Δήμου Μετεώρων».
 12. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών κατοίκων της Κ. Οξύνειας.
 13. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 14. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Τοπικών  Κοινοτήτων έτους 2023.
 15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη προστασίας και Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Μαυρελίου, Κοιν. Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων περιόδου 2022-2031».
 16. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ.: 13/2023 κατάθεσης αγωγής (απόδοση μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.
 17. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ.: 2280/07-02-2023 σύμβασης δανειστικού συμβολαίου για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης έργου ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκληση Δήμου Μετεώρων».
 18. Ορισμός Δικηγόρου για τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για το κληροδότημα Μπίσμπα, ήτοι:

-περί λήψη μισθωμάτων ιδιοκτησιών εκ κληροδοτήματος Μπίσμπα,

-περί αποδοχής της κληρονομίας αυτού,

-περί αποβολής εμφανιζόμενης μισθώτριας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr