Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

0 323

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 13:00 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων.

Η πρόσκληση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η/2020 δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης εμπορικής υλοτομίας δημοτικού δάσους Κονισκού.
2.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παναγίας.
3.-Εξειδίκευση πίστωσης για γενόμενες δαπάνες εορτασμού του Αγίου Βησσαρίωνα.
4.-Επικύρωση της υπ. αριθμ. 509/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΤΜ 214/23-12-19 αγωγής.
5.-Επικύρωση της υπ. αριθμ. 503/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 11/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του υπ΄αριθμ. 402/17-7-2020 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.
6.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 8117/16-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Οξύνειας περιόδου 2017-2026».
7.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ. αριθμ. 7820/13-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας περιόδου 2017-2026».
8.-Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή αντιτίμου.
9.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου 2020.
10.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων και των νομικών προσώπων οικ. έτους 2020-2021»
11.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
12.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
13.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
14.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Καστρακίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
15.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
16.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Βλαχάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
17.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.
18.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 8377/22-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς περιόδου 2017-2026.
19.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.
20.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ 187/2020 ανακοπής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
21.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ62/2019 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
22.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 44/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 01.09.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων.
23.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.
24.-Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά τη συζήτηση της υπ΄αρ. κατάθεσης 53/24-11-2014 αγωγής.
25.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 15-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου περιόδου 2017-2026.
26.-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ. 24-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Καστρακίου περιόδου 2017-2026».
27.-Αίτημα ΔΕΥΑΜ για παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Δήμου Μετεώρων.
28.-Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Μονοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο».
29.-Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Καλαθοφόρο όχημα 16μ»
30.-Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Γεωργικός Ελκυστήρας (Τρακτέρ)»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.