Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων – LIVE

0 551

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 1. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 2. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 3. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2023.
 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κ. Περιστέρας στη θέση «Πλάκα» για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ποσού για εργασίες, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 187.058,29 € και για Φ.Π.Α. 44.893,99 €, συνολικής δαπάνης 231.952,28 €, ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ” του Δήμου Μετεώρων.
 6. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
 7. Λήψη απόφασης  περί πρόσκλησης  του Δήμου μας  από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για συνδιοργάνωση θεματικού αφιερώματος στους Θεσσαλούς δημιουργούς Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη.
 8. Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Κοινότητας Καλλιρρόης  οικ. έτους 2022.
 9. Αίτημα παράτασης παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Μετεώρων».
 10. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας  µε τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων», πρ-σμού 612.837,39€ με το ΦΠΑ με χρηµατοδότηση  από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». -αφορά στο υποέργο 1 της Πράξης «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 11. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.
 12. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Μετεώρων».
 13. Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας  της Ενεργειακής Αναβάθμισης  – Αυτοματοποίησης  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων,  με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr