Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 287

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετέωρων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 19.

Δείτε το video της συνεδρίασης.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

 1. Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.
 2. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων» στο  ΜΕΤΡΟ 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», ΔΡΑΣΗ 8.3.3: «Πλημμυρικά φαινόμενα» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.
 3. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 4. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.
 5. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 6. Περί διαγραφής οφειλών και επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μετεώρων».
 8. Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2022-2023».
 9. Ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση κυριότητας Δάσους Μαλακασίου.
 10. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.:352/2022 απόφασης για έκδοση Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη κατά του Δήμου Μετεώρων.
 11. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ.κατάθ.:13/2022 εργατικής αγωγής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) κατά του Δήμου Μετεώρων
 12. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ.κατάθ.:14/2022 εργατικής αγωγής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) κατά του Δήμου Μετεώρων
 13.  Επικύρωση της υπ΄αρ. 643/2022 απόφασης Δημάρχου.
 14. Χορήγηση παράτασης της σύμβασης της μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»».
 15. Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη χειμερινή περίοδο 2022, στο Δήμο Μετεώρων.
 16. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2022.
 17. Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου οικ. έτους 2023.
 18. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Κοινότητας Πολυθέας οικ. έτους 2023.
 19. Έγκριση πρακτικού  εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 20,00 στρεμμάτων στη θέση «Πούλιο Βουτάδες» της Κ. Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.