Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 670

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 12η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 29 Ιουνίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 282/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
 2. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 367/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
 3. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 364/2022 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
 4. Επικύρωση της υπ΄αρ. 325/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων.
 5. Έγκριση ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων, του Δήμου Μετεώρων».
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ» της Κοινότητας  Σκεπαρίου.
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΓΚΙΑΤΑΣ» της Κοινότητας  Σκεπαρίου.
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 9α του δημοτικού δάσους  Βλαχάβας διαχειριστικού έτους 2022.
 9. Έγκριση πρακτικών (πρώτης και επαναληπτικής) δημοπρασίας υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών  των κατοίκων του οικισμού Αχελινάδας της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων.
 10. Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» (2003ΣΕ05500005), Δ. Μετεώρων Τρικάλων.
 11. Έγκριση της μελέτης «Κέντρο αναρρίχησης και αξιοποίησης βράχων Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 270.000,00 €.
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Διάνοιξη “VIA FERRATA” στους βράχους Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δημοτικής ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού 159.967,44 €.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Κλεινοβού).
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Καστανιάς -Ασπροποτάμου).
 15. Έγκριση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων ΔΙΕΚ στο Δήμο  Μετεώρων.
 16. Τρ-ση της 376/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής αναφορικά με τον χρόνο   πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου σε ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων.
 17. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 18. Αποδοχή της απόφασης του Πράσινου Ταμείου για ένταξη και χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Μετεώρων, στη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας – (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 2479/27-4-2022 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΣΑΠ-2022) του Πράσινου Ταμείου.
 19. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 20. Ανάθεση στη ΔΕΔΗΕ εργασιών επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 21. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση  δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
 22. Εξειδίκευση πίστωσης για  κάλυψη δαπανών μετακίνησης  της αποστολής των τμημάτων της Μουσικής σχολής Δήμου Μετεώρων στο  Schirgiswalde.
 23. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 24.  Αίτημα της ΓΑΛΑ.Τ.Ε.Σ. ΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ-ΜΠΑΟΣ ΚΩ-ΝΟΣ ΙΚΕ για αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης της με το Δήμο Μετεώρων.
 25. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή στο Σύλλογο εργαζομένων Κέντρων υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων.
 26. Περί χορήγησης γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του Κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης.
 27. Περί χορήγησης γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του Κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου.
 28. Παράταση συμβάσεων για ένα έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr