Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 450

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β’)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1) Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, στις 9 Μαρτίου 2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων» πρ-σμού εργασιών με το ΦΠΑ 513.818,80 €.

2.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού (με συστημικό αριθμό 184333) για το υποέργο «Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων».

3.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε Υποδομές Οικισμών Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Χασίων-Τυμφαίων).

4.-Επικύρωση της υπ’αριθ.106/2022 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων.

5.-Επικύρωση της υπ’αριθ.107/2022 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων.

6.-Περί υποχρεωτικής απαλλαγής καταβολής μισθώματος σε ποσοστό 40% ή του συνολικού μισθώματος για τους μήνες από Ιανουάριο του 2021 έως και Ιούνιο του 2021 για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοιό covid-19.

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «ΖΓΑΡΕΣ» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη θέση «ΜΠΑΛΤΑ» του οικισμού Αγ. Δημητρίου της Κοινότητας Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

9.-Έγκριση όρων δημοπράτησης, εκμίσθωσης, υλοτομίας, μετατόπισης, φόρτωσης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Λογγά της Κοινότητας Λογγά του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

10.-Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης εκμίσθωσης, υλοτομίας, μετατόπισης στοίβαξης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μεγάλης Κερασιάς της Κοινότητας Μ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

11.-Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

12.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ.: 88/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου καθώς και ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

13.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ.: 87/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου.

14.- Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.: 2/2022 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του κου Η.Χ. κατά του Δήμου Μετεώρων.

15.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξης ανταλλαγής οικοπέδων με σκοπό τη διευκόλυνση εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων.

16.-Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

17.-Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου μας στο Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας που διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας και ειδικότερα η Cycling Greece.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr