Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 304

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2. Προγραμματισμός προσλήψεων Σχολικών Καθαριστριών έτους 2022-2023

3. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

4. Έγκριση πρακτικών 1ης και Επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης υλοτομίας, μετατόπισης, καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μαυρελίου της Κοινότητας Μαυρελίου για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού  εκτάσεως 23,760 στρ. στη θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ ΑΝΤΟΛΑ» του οικισμού Θεοτόκου της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων

6. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022»

7. Ειδική 2η διαταγή για την περικοπή αμοιβής της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Αναδόχου του έργου: ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛ/ΚΑΣ’, λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων, που εντοπίστηκαν στο έργο κατά τον έλεγχο, την 18 & 19/06/2019, από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (2ος έλεγχος)

8. Ειδική 3η διαταγή για την περικοπή αμοιβής της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Αναδόχου του έργου: ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛ/ΚΑΣ’, λόγω ουσιωδών και μη ελαττωμάτων, που εντοπίστηκαν στο έργο κατά τον έλεγχο, την 17/12/2020, από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (3ος έλεγχος)

9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ Ι.ΖΙΩΓΑ»

10. Αποδοχή δωρεάς πινάκων ζωγραφικής ιδιοκτησίας κας Λιάπη-Κιλμπασάνη Λιλίκας

11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του Δήμου Μετεώρων

13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών

14. Προέλεγχος των λογαριασμών οικ. έτους 2020 και σύνταξη εκθέσεων ισολογισμού

15. Εξειδίκευση δαπάνης για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στην Κοινότητα Αμπελοχωρίου

16. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 170/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων

18. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες Δήμου Μετεώρων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

19. Περί διαγραφής Οφειλών

20. Ανάθεση εργασιών πρασίνου σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

21. Ορισμός Δικηγόρου για τη συζήτηση της με αρ. καταχ. ΑΓ165/5-11-2020 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων

22. Έγκριση Όρων Μίσθωσης Ακινήτου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοπρασία, ακινήτου για την μετεγκατάσταση τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Μετεώρων

23. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων»

24. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης και μεταφοράς καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Μ. Κερασιάς της Κοινότητας Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα

25. Αίτηση Παράτασης Προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε Τρικάλων», που υλοποιεί το Μόνιμο Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε Τρικάλων με τους Δήμους του Νομού Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων

26. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθμ. Κατάθ.:16/2021 αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας

27. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.: 17/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του κου Χρήστου Βαλάση κατά του Δήμου Μετεώρων

28. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

29. Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.