Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 356

Συνεδριάζει δια της περιφοράς η Κοινότητα Καλαμπάκας.

Η πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19    και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 1η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας   που θα γίνει την 26η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. 274.
  2. Αίτημα της ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση αδειών εκσκαφής για μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπόγειων καλωδίων στη Κοινότητα Καλαμπάκας.
  3. Αίτηση του σωματείου «Ελληνικό Σωματείο Αρχηγών Βουνού» για παραχώρηση κτιρίου για τη στέγασή του.
  4. Αίτηση Σελιώνη Χρήστου (περί κατασκευής πέτρινης βρύσης).
  5. Αίτηση Τσεκούρα Νικολάου (περί επέκτασης ηλεκτροφωτισμού).
  6. Αίτηση Γραβάνη Αθανασίου και λοιπών (περί αλλαγής τρόπου στάθμευσης στην οδό Θ. Κατσικά).
  7. Αίτηση Γκαραβέλα Νικολάου (περί αντικατάστασης πινακίδας του Κ.Ο.Κ).
  8. Αίτηση του Τότη Γεωργίου (περί ανάκλησης αδείας στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.