Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 202

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 11η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 20 του μηνός  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 2.30  μ.μ.  με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση διάθεσης τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες της Κοινότητας Καλαμπάκας.

 

       

                                                      Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

 

                                                              

                                                                      Σινάνης  Αθανάσιος                                                                          

    

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr