Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 232

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 7η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   18 του μηνός  Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.30  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση του μορφωτικού και πολιτιστικού συλλόγου Αγίας Παρασκευής Καλαμπάκας (παραχώρηση προαύλιου χώρου σχολείου και πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης).
  2. Αίτηση της Γερούκη Βασιλικής (τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης).
  3. Αίτηση της Τζερεμέ Αικατερίνης (σύνδεση οικοπέδου με το δίκτυο ύδρευσης).
  4. Αίτηση του Χουχουρέλου Δημητρίου (παραχώρηση δημοτ. έκτασης για την εγκατάσταση μελισσοκομείου).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.