Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 828

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 5η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις   23 του μηνός  Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00  μ.μ.  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης οδού Τρικάλων και μελέτης κυκλοφοριακής                  διαμόρφωσης του τμήματος της πόλης της Καλαμπάκας που περιέχεται στην πράξη Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Μετεώρων.
  2. Αίτηση του Κωνσταντίνου Σταύρου (παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής του ΚΥΕ  με την επωνυμία «El Matador»).
  3. Αίτηση του Τσιάμη Βασιλείου του Σπυρ.(σύνδεση βουστασίου με το δίκτυο ύδρευσης).

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.