Συνεδριάζει η Κοινότητα Καλαμπάκας

0 408

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018, β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 10η τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 24 του μηνός  Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 2.00  μ.μ.  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προσκύρωση δημοτικής έκτασης- αίτηση Γεράκου Γεωργίου.
  2. Αίτηση του  Κεραμά Ιωάννη περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 7 στην Κοινότητα Καλαμπάκας.

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.