Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

0 114

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 89 του ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 του ν.4555/2018,  β)  την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και γ) το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην 7η τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής  Κοινότητας  Καλαμπάκας  που θα γίνει στις 25  του μηνός Ιουνίου 2024,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 1.30  μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής  Κοινότητας  με τα ακόλουθα  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα.
  2. Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημ. Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
  3. Αίτηση της Βλαχοθανάση Βασιλικής του Χρήστου (σύνδεση οικοπέδου με το δίκτυο ύδρευσης).

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης Αθανάσιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr