Συνεδριάζει η ΔΕΥΑ Μετεώρων – Τα θέματα

0 212

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 643/69472/24.09.2021, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
  3. Έγκριση της μελέτης «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Καστρακίου».
  4. Επικύρωση της αριθμ. 14/2021 Απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί ορισμού δικηγόρου.
  5. Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της με αριθμ. κατάθεσης  ΕιΜ 248/2021 αγωγής  κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
  6. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως την Τετάρτη 3-11-2021 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.