Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων – Τα θέματα

0 770

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και την αριθμ. πρωτ. 46731/13.07.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ( διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη ) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.
  3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την Πράξη «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Καστρακίου».
  4. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σύνδεσης ακαθάρτων».
  5. Επιστροφή του οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3560 στον Δήμο Μετεώρων, το οποίο είχε παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με την αριθμ. 142/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλαμπάκας (πλέον Μετεώρων).
  6. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr