Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων – Τα θέματα

0 520

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. του 1069/1980, του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022 (Α΄112) με το οποίο καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου (14-6-2022) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την αριθμ. 380/39456/15.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Συνδέσεις παροχών ύδρευσης πόλης Καλαμπάκας», προϋπολογισμού εργασιών με το Φ.Π.Α. 290.180,77 € .
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.
  4. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr