Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α Μετεώρων

0 502

Σύμφωνα με Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27.03.2021(ΦΕΚ Β ́ 1194) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρατείας, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».
  2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.02 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
  3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με Α.Τ.03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με αρ. πρωτ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) στον άξονα Προτεραιότητας «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
  4. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.