Συνεδριάζει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ

0 402

Συνεδριάζει την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, στις 13:00 το μεσημέρι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ σε θέματα αρμοδιότητας της.

Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), την αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021τεύχοςΒ’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 643/69472/24.09.2021, ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Μετεώρων κοντά στο Κέντρο Υγείας) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή της Απόφασης περί ένταξης Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».
  2. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
  4. Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  5. Λήψη απόφασης περί χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
  6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής αιτήσεως παραίτησης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
  7. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως τη Δευτέρα 4-10-2021 για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ανωτέρω συνεδρίαση, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

   

 

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.