Συνεδρίασε το ΚΕΝΑΚΑΠ – Τα 25 επενδυτικά σχέδια που εγκρίνονται

Συνεδρίασε την Τρίτη 22/10/2013 η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ,

0 194

Συνεδρίασε την Τρίτη 22/10/2013 η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ,

Συνεδρίασε την Τρίτη 22/10/2013 η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, όπου μεταξύ άλλων έλαβε και δύο αποφάσεις κατάταξης και ένταξης Φακέλων υποψηφιότητας , που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER.

Με τις δύο αυτές αποφάσεις της ΕΔΠ L εγκρίνονται συνολικά 25 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.251.956,92 € και Δημόσιας Δαπάνης (επιδότησης LEADER) 2.730.304,82 €. Επιπλέον έχουν δεσμευθεί και 258.602,78 € για το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα δημοσίου ενδιαφέροντος έργα και τα οποία θα διατεθούν στους αντίστοιχους φορείς που θα υλοποιήσουν τέτοια έργα από εθνικές πιστώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην 2η προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ που έληξε στις 22/3/2013 είχαν κατατεθεί από τοπικούς φορείς και ιδιώτες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων, συνολικά 37 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7.503.979,56 €. Οι 37 κατατιθέμενοι Φάκελοι αξιολογηθήκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της εταιρείας. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης κατόπιν υποβλήθηκαν προς λήψη απόφασης έγκρισης ή απόρριψης στην ΕΔΠ L η οποία λήφθηκε στις 13/6/2013. H απόφαση αυτή απεστάλη στην αρμόδια ΕΥΕ του ΠΑΑ του ΥΠΑΑΤ προς έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγ/τος LEADER. Το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου του ΥΠΑΑΤ στάλθηκε στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ στις 17-10-2013, προκειμένου η ΕΔΠ L να λάβει την σχετική απόφαση ένταξης, πράγμα που έγινε στην συνεδρίαση της Τρίτης, 22/10/2013.

Η απόφαση κατάταξης και ένταξης των Φακέλων υποψηφιότητας της ΕΔΠ L θα αποσταλεί εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα έχουν 15 ημέρες στην διάθεση τους για την υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης αυτής. Εάν υπάρξουν ενστάσεις θα εξεταστούν από ειδική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και κατόπιν η ΕΔΠ L θα συνεδριάσει για να λάβει την οριστική απόφαση ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεων που πιθανόν υποβληθούν.

Στην συνέχεια οι οριστικά ενταγμένοι δικαιούχοι θα κληθούν να υπογράψουν τις Συμβάσεις υλοποίησης με το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ με βάση τις οποίες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Δημήτριος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ LEADER

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

• Πίνακας κατάταξης και ένταξης επενδυτικών προτάσεων2η προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ


 • ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

  ΠΕΡΙΟΧΗ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  L123α

  Δημιουργία γραμμής βρασμού, παστερίωσης, επεξεργασίας & συσκευασίας λαχανικών.

  Αγροτικός Συν/σμός Παραποτάμου Πιαλείων

  Φιλύρα

  60,40

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L123α

  Εκσυγχρονισμός & μονάδας τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και αλλαντοποιείου.

  ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ-ΝΗΣ Απόστολος

  Φιλύρα

  59,10

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L123α

  Εκσυγχρονισμός & βελτίωση οριζόντιας παλιάς αποθήκης δημητριακών.

  ΜΥΣΙΡΛΗΣ Αχιλλέας

  Ταξιάρχες

  57,90

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L123α

  Επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής τουρσιών

  ΠΕΠΕΡ ΑΕ

  Περιστέρα

  56,17

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L123α

  Γραμμή παραγωγής λιαστής ντομάτας.

  ΚΕΔΑΠ ΑΕ

  Ταξιάρχες

  55,30

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L123α

  Εκσυγχρονισμός επιχείρησης αλλαντοποιείου, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων κρέατος.

  ΝΟΥΛΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Χρηστίνα-Ιωάννα

  Πιαλεία

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L123α

  Ιδρυση νέας μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτιικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, ελαίων, ξηρών καρπών & μελιού.

  ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

  Φωτάδα

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L312-1

  Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εγκατάστασης και του μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης αλουμινοκατασκευών-σιδηροκατασκευών.

  ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος

  Δενδροχώρι

  52,04

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L312-1

  Ιδρυση βιοτεχνίας συσκευασίας & απόσταξης αρωματικών φυτών.

  ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ιωάννης

  Γόμφοι

  50,14

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L312-1

  Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης ξύλινων κατασκευών.

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος

  Παλαιομονάστηρο

  50,09

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L312-1

  Επέκταση & Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας επίπλων.

  ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος & ΣΙΑ ΟΕ

  Λυγαριά

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L312-

  Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατεργασίας μεταλλικών απορριμάτων & παλαισιδήρων (ανακύκλωσης skrap).

  Φ.ΧΩΤΟΣ-Ι.ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ

  Μεγαλοχώρι

  53,36

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L312-3

  Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου.

  ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Ηλίας

  Μεγ. Καλύβια

  51,35

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-3

  Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας & Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων.

  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

  Περιαστική περιοχή ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

  59,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-4

  Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Καλαμπάκας.

  ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας

  Περιοχή LEADER Δ. Καλαμπάκας

  72,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-4

  Προβολή & Προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής LEADER του Ν. Τρικάλων.

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ

  Περιοχή LEADER Ν. Τρικάλων

  71,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-4

  Ανάπτυξη σημείων πληροφόρησης διαδραστικών πληροφοριών (QR Codes) & παραγωγή υλικού προβολής και προώθησης.

  e-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΑΕ ΟΤΑ

  Περιοχή LEADER N.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  61,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-4

  Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ν. Τρικάλων στον τομέα του θεματικού τουρισμού.

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

  Περιοχή LEADER N.Τρικάλων

  56,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-4

  Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΔΔ Φαρκαδόνας περιοχής LEADER μέσω ζωντανών web καμερών.

  Δήμος Φαρκαδόνας

  Περιοχή LEADER Δ. Φαρκαδόνας

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L313-5

  Ανέγερση ενοικιαζομένων δωματίων 4 κλειδιών στην Αγ. Παρασκευή.

  Mountain Falcon EE (υπό σύσταση εταιρεία)

  Αγ. Παρασκευή

  52,54

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-5

  Ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων στην Θεόπετρα.

  ΦΑΜΙΣΗΣ Κων/νος

  Θεόπετρα

  51,48

  ΕΠΙΛΑΧΩΝ

  L313-5

  Επέκταση-εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας.

  ΛΕΙΡΙΟΝ Αρχοντικό Αφων Μπαλατσού ΑΞΤΕ

  Παλαιοχώρι

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L313-6

  Δημιουργία καφενείου.

  ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Γεώργιος

  Μεγάρχη

  54,54

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-6

  Εκσυγχρονισμός καφενείου στους Αγ.Θεοδώρους Καλαμπάκας.

  ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Γιώργος

  Αγ. Θεόδωροι

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L313-8

  Ιδρυση επιχείρησης τουρισμού περιπέτειας.

  ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ Γεώργιος

  Περτούλι

  50,44

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L313-8

  Προμήθεια εξοπλιοσμού χιονοδρομίας για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

  ΠΟΛΥΓΕΝΗ Κερασία

  Περτούλι

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L313-9

  Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Ξενοδοχειακής Μονάδας

  Αναπτυξιακή Ξενοδοχειακή Επιχείριση Περτουλίου Τρικάλων ΑΕ

  Περτούλι

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L321-3

  Προμήθεια εξοπλισμού  για την Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας.

  ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας

  Βασιλική & Ασπροπόταμος

  76,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L321-3

  Προμήθεια στολών & εξοπλισμού για την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας.

  ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥ-ΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟ-ΤΗΤΑ ΤΖΙΟΥ-ΡΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

  Αγ. Παρασκευή

  59,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L321-3

  Εκδηλώσεις ανάδειξης αγροτικής κληρονομιάς ΤΔ Βασιλικής.

  Εξωραιστικός Μορφωτικός ‘Ομιλος Βασιλικής

  Βασιλική

  59,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L321-3

  Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.

  Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Γαρδικίου

  Ελάτη

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L321-3

  Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.

  Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Μεγ. Καλυβίων

  Μεγ. Καλύβια

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  L322-1

  Αισθητική Αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας.

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Θεόπετρα, Κρανιά, Αγ. Παρασκευή

  84,50

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L322-1

  Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.

  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

  Παλαιομονάστηρο

  82,00

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L322-2

  Διαμόρφωση παλαιού τυροκομείου Θεόπετρας σε κτήριο για κοινωφελή χρήση.

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

  Θεόπετρα

  89,50

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L323-4

  Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ.Φήκης

  ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

  Φήκη

  85,50

  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

  L323-4

  Δημιουργία Ασκληπιείου-Ιερού του Πρώτου ‘Ελληνα Γιατρού

  Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Aλληλεγγύης “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

  Πρίνος

  0

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

L123α

Δημιουργία γραμμής βρασμού, παστερίωσης, επεξεργασίας & συσκευασίας λαχανικών.

Αγροτικός Συν/σμός Παραποτάμου Πιαλείων

Φιλύρα

60,40

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L123α

Εκσυγχρονισμός & μονάδας τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και αλλαντοποιείου.

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ-ΝΗΣ Απόστολος

Φιλύρα

59,10

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L123α

Εκσυγχρονισμός & βελτίωση οριζόντιας παλιάς αποθήκης δημητριακών.

ΜΥΣΙΡΛΗΣ Αχιλλέας

Ταξιάρχες

57,90

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L123α

Επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής τουρσιών

ΠΕΠΕΡ ΑΕ

Περιστέρα

56,17

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L123α

Γραμμή παραγωγής λιαστής ντομάτας.

ΚΕΔΑΠ ΑΕ

Ταξιάρχες

55,30

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L123α

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης αλλαντοποιείου, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων κρέατος.

ΝΟΥΛΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Χρηστίνα-Ιωάννα

Πιαλεία

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L123α

Ιδρυση νέας μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτιικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, ελαίων, ξηρών καρπών & μελιού.

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Φωτάδα

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L312-1

Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εγκατάστασης και του μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης αλουμινοκατασκευών-σιδηροκατασκευών.

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος

Δενδροχώρι

52,04

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L312-1

Ιδρυση βιοτεχνίας συσκευασίας & απόσταξης αρωματικών φυτών.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ιωάννης

Γόμφοι

50,14

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L312-1

Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης ξύλινων κατασκευών.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος

Παλαιομονάστηρο

50,09

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L312-1

Επέκταση & Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας επίπλων.

ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος & ΣΙΑ ΟΕ

Λυγαριά

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L312-

Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατεργασίας μεταλλικών απορριμάτων & παλαισιδήρων (ανακύκλωσης skrap).

Φ.ΧΩΤΟΣ-Ι.ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ

Μεγαλοχώρι

53,36

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L312-3

Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου.

ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Ηλίας

Μεγ. Καλύβια

51,35

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-3

Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας & Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Περιαστική περιοχή ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

59,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-4

Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Καλαμπάκας.

ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας

Περιοχή LEADER Δ. Καλαμπάκας

72,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-4

Προβολή & Προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής LEADER του Ν. Τρικάλων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ

Περιοχή LEADER Ν. Τρικάλων

71,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-4

Ανάπτυξη σημείων πληροφόρησης διαδραστικών πληροφοριών (QR Codes) & παραγωγή υλικού προβολής και προώθησης.

e-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΑΕ ΟΤΑ

Περιοχή LEADER N.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

61,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-4

Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ν. Τρικάλων στον τομέα του θεματικού τουρισμού.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Περιοχή LEADER N.Τρικάλων

56,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-4

Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΔΔ Φαρκαδόνας περιοχής LEADER μέσω ζωντανών web καμερών.

Δήμος Φαρκαδόνας

Περιοχή LEADER Δ. Φαρκαδόνας

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L313-5

Ανέγερση ενοικιαζομένων δωματίων 4 κλειδιών στην Αγ. Παρασκευή.

Mountain Falcon EE (υπό σύσταση εταιρεία)

Αγ. Παρασκευή

52,54

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-5

Ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων στην Θεόπετρα.

ΦΑΜΙΣΗΣ Κων/νος

Θεόπετρα

51,48

ΕΠΙΛΑΧΩΝ

L313-5

Επέκταση-εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας.

ΛΕΙΡΙΟΝ Αρχοντικό Αφων Μπαλατσού ΑΞΤΕ

Παλαιοχώρι

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L313-6

Δημιουργία καφενείου.

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Γεώργιος

Μεγάρχη

54,54

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-6

Εκσυγχρονισμός καφενείου στους Αγ.Θεοδώρους Καλαμπάκας.

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Γιώργος

Αγ. Θεόδωροι

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L313-8

Ιδρυση επιχείρησης τουρισμού περιπέτειας.

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ Γεώργιος

Περτούλι

50,44

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L313-8

Προμήθεια εξοπλιοσμού χιονοδρομίας για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΠΟΛΥΓΕΝΗ Κερασία

Περτούλι

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L313-9

Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Αναπτυξιακή Ξενοδοχειακή Επιχείριση Περτουλίου Τρικάλων ΑΕ

Περτούλι

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L321-3

Προμήθεια εξοπλισμού  για την Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας.

ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας

Βασιλική & Ασπροπόταμος

76,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L321-3

Προμήθεια στολών & εξοπλισμού για την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥ-ΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟ-ΤΗΤΑ ΤΖΙΟΥ-ΡΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή

59,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L321-3

Εκδηλώσεις ανάδειξης αγροτικής κληρονομιάς ΤΔ Βασιλικής.

Εξωραιστικός Μορφωτικός ‘Ομιλος Βασιλικής

Βασιλική

59,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L321-3

Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.

Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Γαρδικίου

Ελάτη

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L321-3

Στήριξη πολιτιστικού φορέα για προμήθεια στολών.

Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Μεγ. Καλυβίων

Μεγ. Καλύβια

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

L322-1

Αισθητική Αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Θεόπετρα, Κρανιά, Αγ. Παρασκευή

84,50

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L322-1

Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ.Παλαιομοναστήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Παλαιομονάστηρο

82,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L322-2

Διαμόρφωση παλαιού τυροκομείου Θεόπετρας σε κτήριο για κοινωφελή χρήση.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Θεόπετρα

89,50

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L323-4

Αποκατάσταση κτιρίου για τη δημιουργία λαογραφικού εκθετηρίου στην Τ.Κ.Φήκης

ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Φήκη

85,50

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

L323-4

Δημιουργία Ασκληπιείου-Ιερού του Πρώτου ‘Ελληνα Γιατρού

Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Aλληλεγγύης “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

Πρίνος

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.