Σπύρος Δημ. Νικολογιάννης – Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του Δημήτρη Σακελλαρίου

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, η κοινωνία μας ως υποσύνολο του ευρύτερου κοινωνικού θεσμού

0 83

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, η κοινωνία μας ως υποσύνολο του ευρύτερου κοινωνικού θεσμού

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε, η κοινωνία μας ως υποσύνολο του ευρύτερου κοινωνικού θεσμού που ονομάζουμε κράτος, χαρακτηρίζεται από την ανάγκη της έγκαιρης πληροφόρησης και της έγκυρης πληροφορίας.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα γεγονότα σε καθημερινή βάση δεν πρέπει να μας βρίσκει ουραγούς στην όποια προσπάθεια και εγχείρημα αλλά συνεργάτες σε ένα δρόμο παράλληλο προς την επιτυχία και την πρόοδο. Με γνώμονα την ικανότητα, τη γνώση και την εμπειρία, ο καθένας από τη θέση του οφείλει και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη!

Η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς θα οχυρώσει τις κοινωνικές δομές στις οποίες ζούμε και θα καταστείλει τις δυνάμεις που αποτελούν τροχοπέδη. Η ενεργοποίηση των φορέων και των πολιτών παράλληλα με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, προνόμιο των ώριμων κοινωνιών και επιχειρήσεων, μη αποβλέποντας στο προσωπικό συμφέρον, με προγραμματισμό και οργάνωση, θα αποφέρει λύσεις και θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα τα οποία αν διαχειριστούμε και εκμεταλλευτούμε προς όφελος του δήμου και των πολιτών θα δημιουργήσουμε μία κοινωνία ευημερίας και υψηλότερου βιοτικού επιπέδου τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι πολίτες, το κύτταρο της κοινωνίας μας, δικαιούται να έχει μία καλύτερη καθημερινότητα. Στην κατεύθυνση αυτή έχει επίσης υποχρέωση να συμμετέχει ως δομικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο δομείται μία οργανωμένη ανθρώπινη οντότητα που λέγεται κοινωνία.

Οι επιρροές που ασκεί ο καθένας μας στην κοινωνία με τα ήθη, τα έθιμα, την κουλτούρα, τη μόρφωση, τα βιώματα, τις εμπειρίες, τη γνώση και πολλές άλλες παραμέτρους, διαμορφώνουν την κοινωνική ταυτότητα που συνοδεύει την καθημερινότητά μας.

Ως πολίτες του ευρύτερου δήμου Καλαμπάκας έχουμε το προνόμιο να είμαστε εκπρόσωποι μιας περιοχής με μοναδικά πολιτιστικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά αναγνωρισμένα διεθνώς και σημείο αναφοράς για τον κάθε άνθρωπο πάνω στη γη!

Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να διαφοροποιηθούμε από τα επίπεδα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας και να διαμορφώσουμε ένα πλάνο ανάπτυξης και ευημερίας! Αυτό θα επιτευχθεί με σωστές στρατηγικές, δίκαιες αποφάσεις και αυστηρούς ελέγχους τήρησης των προσδοκιών και των αποφάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Η μετάβαση από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη γιγάντωσε τον ενιαίο πλέον δήμο Καλαμπάκας, όντας δεύτερος σε έκταση ανά στην ελληνική επικράτεια, δημιουργώντας παράλληλα τεράστιες και πολυποίκιλες υποχρεώσεις. Ο δήμος Καλαμπάκας οφείλει, ως εκ τούτου, να διαχειριστεί τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις απειλές που απορρέουν στην ευρύτερη περιοχή.

Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και η προβολή του τουριστικού προιόντος αποτελούν καθήκον της δημοτικής αρχής με σκοπό την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κατοίκων. Εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε σημείο του πλανήτη επισκέπτονται την περιοχή μας η οποία προκαλεί υπέρμετρο ενδιαφέρον στον επισκέπτη.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα οφέλη που καρπώνεται ο Δήμος μας είναι μηδαμινά σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες που παρουσιάζονται. Παραμερίζοντας το εκάστοτε προσωπικό συμφέρον, με κριτήριο την εν γένει ανάπτυξη και ευημερία μπορούμε με σωστή καθοδήγηση να μετατρέψουμε τις δυνατότητες σε ικανότητες και να αλλάξουμε τα δεδομένα.

Προσωπικά, δεσμεύομαι προς αυτή την κατεύθυνση με μοναδική προσδοκία την εφαρμογή ενός συστήματος τήρησης μέτρων και όρων σύμφωνα με τους οποίους θα πάρουμε την τύχη του τόπου στα χέρια μας χωρίς να είμαστε κομπάρσοι σε ένα παιχνίδι συμφερόντων που διαιωνίζεται σε βάρος μας, απλά και μόνο επειδή αποδεχόμαστε να ακολουθούμε αντί να πρωταγωνιστούμε…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.