Σ.Μ.Υ – Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ( Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών ), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

0 45

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ( Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών ), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

 Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ( Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών ), με  έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2913/2001 ανήκει στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,  για την  κάλυψη των  εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,  διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα  Εκπαίδευσης είναι:

α.         Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης: 

Θέσεις

(1) Ψυχολογία 4

(2) Πολιτική Ιστορία 4

(3) Κοινωνιολογία 4

(4) Οργάνωση – Διοίκηση – Management 4

(5) Πληροφορική 4

(6) Αγγλικά 14

(7) Τούρκικα        1

(8) Ελληνική Λογοτεχνία 4

(9) Στοιχεία Συνταγματικού-Διεθνούς Δικαίου    4                                                   (10) Ανώτερα Μαθηματικά 4

Σύνολο                                                               47

β.         Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης:

Θέσεις

(1) Τεχνικό  Σχέδιο                                                         2

(2) Θερμοδυναμική                                                        2

(3) Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία –                            2

Εργαστήριο.

(4) Στοιχεία Μηχανών    – Εργαστήριο                        2

(5) Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο          2

(6) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο                     1

(7) Ηλεκτρικές Μηχανές            –  Εργαστήριο                      2

(8) Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Εργαστήριο                    1

(9) Αυτοκίνητο    (Μηχανολογία – Ηλεκτρολογία        2

Δομή & Λειτουργία Επιμέρους Συστημάτων Στρατιωτικών Οχημάτων.

(10)     Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – Εργαστήριο      2

(11)            Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογία         1 Αυτοκινήτου  – Εργαστήριο

(12) Ηλεκτρονικά  – Εργαστήριο                                    2

(13) Ψηφιακή Τεχνολογία – Εργαστήριο                       1

(Τεχνολογία LASER – Ηλεκτροοπτικά – Ψηφιακά Συστήματα –Συστήματα

Αυτομάτου Ελέγχου) – Εργαστήριο

(14) Πνευματικά – Υδραυλικά Συστήματα                     2

(15) Μηχανουργική Τεχνολογία                                      1

(16) Μηχανολογία                                                             2

(17) Ηλεκτροτεχνία                                                           2

(18) Εμβολοφόροι–Στροβιλοφόροι–Αεροπορικοί      1

Κινητήρες – Εργαστήριο.

(19) Καύσιμα – Λιπαντικά                                               2

Σύνολο                                                                   32

γ.         Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης:

Θέσεις

(1) Στρατιωτική Ιστορία – Στρατιωτική                  2

Γεωγραφία

(2) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας                     4

(3) Βρωματολογία – Τεχνολογία Τροφίμων        2

(4) Φυσική                                                               4

(5) Πολεμικές Τέχνες  (ΤΑΕ ΚWON DO ή 2

JUDO  ή ΚΑRAΤΕ)

(6) Κολύμβηση                                                       1

(7) Πετόσφαιρα                                                       4

(8) Καλαθόσφαιρα                                                  4

(9) Κλασσικός Αθλητισμός       16 

Σύνολο                                                             39

3. Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης των καθηγητών της και χορηγεί  βεβαιώσεις ευδοκίμου ή μη προϋπηρεσίας.  

Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της προ κήρυξης και τα σχετικά έντυπα  παρέχονται από :

α. Την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Τμήμα  Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα. 

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την  πρόσληψη θα  γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών  Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία  σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών,  Τμήμα  Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου»,  οδός Τσιτσάνη ,   Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι   10   Ιουν   2011 το αργότερο.

β. Στα τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 161 & 116 και Fax: 24310-74233.

γ. Από την ιστοσελίδα της Σχολής www.smy.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: info@smy.gr .

δ. Στις κατά τόπους Στρατιωτικές αρχές και Στρατολογικά γραφεία.

Τρίκαλα,  10  Μαϊου  2011

Από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.