Σκέψεις και θέσεις για το νέο έτος από την Ένωση Ξενοδόχων ν. Τρικάλων

Στο κλείσιμο του έτους 2017, που ήταν ένα εντυπωσιακά αυξημένης προσέλευσης τουριστών έτος για την Ελλάδα,

0 157

Στο κλείσιμο του έτους 2017, που ήταν ένα εντυπωσιακά αυξημένης προσέλευσης τουριστών έτος για την Ελλάδα,

Στο κλείσιμο του έτους 2017, που ήταν ένα εντυπωσιακά αυξημένης προσέλευσης τουριστών έτος για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων – της Περιφερειακής Νεότητας Τρικάλων, πρέπει να αναλογιστούμε πώς θα διατηρήσουμε και θα βελτιώσουμε συνολικά την δραστηριότητα, και δεν θα μείνουμε μόνο στην ικανοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων του έτους.

Στο 2017 που έκλεισε, τρία ήταν τα σημαντικά δεδομένα που μας αφήνει:
Αυξημένες τουριστικές ροές αλλά με γενικά χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα
Συνεχιζόμενη υπέρμετρη φορολογική και λειτουργική επιβάρυνση των τουριστικών επιχειρήσεων
Διατηρούμενη κατάσταση πολιτικών αναταραχών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία ανήκουμε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων σε πρόσφατη Συνεδρίαση σχολίασε και αξιολόγησε την εμπειρία του 2017 και έθεσε κατευθύνσεις για το 2018 και αντίστοιχα τρείς κύριες στοχεύσεις:

Διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των τουριστικών πόρων που έχουμε

Επίτευξη αύξησης του ποσοστού των επισκεπτών που κάνουν διανυκτέρευση στην περιοχή σε σχέση με τους συνολικούς επισκέπτες (ημερήσιους και διανυκτερεύοντες)

Ανάπτυξη των πελατειακών αγορών με εξειδικευμένη προβολή και προς αναξιοποίητες ομάδες – τμήματα αγοράς ειδικών ενδιαφερόντων και ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Είναι θετικό στοιχείο η ίδρυση του κοινού Φορέα Τουρισμού, ο οποίος όταν ενεργοποιηθεί αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής, και στον οποίο συμμετέχει η Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων, και η οποία θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για να ενταχθούν στο συνολικό Πρόγραμμα Δράσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Στο πλαίσιο των νέων δράσεων, και με την ανακοίνωση των τουριστικών εκθέσεων στις οποίες θα συμμετέχει ο ΕΟΤ, διαφαίνεται η αξιολόγηση ορισμένων δυνητικών τουριστικών αγορών (ενδεικτικώς προστίθενται Ινδία, Βραζιλία, Ιρλανδία), αλλά η αναφορά στις προγραμματιζόμενες δράσεις του 20178 δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε επίπεδο χώρας από αυτές παρελθόντων ετών. Η στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι ενθαρρυντική αλλά χρειάζεται και από εμάς συμπλήρωμα για την περιοχή μας.

Αν οι Ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί μπορούν να κατανεμηθούν με δύο κριτήρια, το πρώτο «έντασης τουριστικής δραστηριότητας» (Αθήνα, Σαντορίνη, Κρήτη, Χαλκιδική, Ρόδος, Κέρκυρα, και άλλοι) και το δεύτερο «χαρακτηριστικών τουριστικού ενδιαφέροντος» (φυσικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών, αθλητικών, και άλλα), όπου το πρώτο κριτήριο δείχνει τις περιοχές που έχουν διεθνώς μεγάλη τουριστική αναγνωρισιμότητα (είναι και επισήμανση του ΣΕΤΕ που χαρακτηρίζει τις περιοχές αυτές ως «υψηλότερης ταχύτητας» που προωθούν και διαχειρίζονται ένα επώνυμο «branded» προϊόν), και κατ’ επέκταση και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής κίνησης, εμείς στην περιοχή μας πρέπει να στοχεύσουμε και να υποστηρίξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουμε, και να εφαρμόζουμε τεχνικές για την Ποιοτική Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών που βασίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο, (Μοντέλο EFQM) που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, στην τοπική συνεργασία και στα θετικά αποτελέσματα.

Στην πρόσφατη επίσκεψή της στην περιοχή, στην Συνάντηση Διαβούλευσης, η Κα. Υπουργός Τουρισμού ανέφερε τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Υπουργείου, μεταξύ των οποίων, σειρά τεχνικών προβολής (μάρκετινγκ), μεταξύ των οποίων οι συμμετοχές σε τουριστικές εκθέσεις, οι συναντήσεις B2B, τα ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) και η διαδικτυακή προβολή, ενώ είναι ενθαρρυντική η αναφορά για την αναβάθμιση του Τμήματος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Υπουργείο για την οργάνωση και ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, με βασικούς άξονες τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό, τον ιατρικό και ιαματικό, τον συνεδριακό, τον θαλάσσιο τουρισμό (κρουζιέρες και γιώτινγκ) τον τουρισμό υπαίθρου και τη γαστρονομία, και τον αθλητικό- προπονητικό τουρισμό. Μένει να εφαρμοστούν κατάλληλες τεχνικές, εξειδικευμένες και στοχευμένες στις δραστηριότητες αυτές, και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτές που αφορούν την περιοχή μας.

Τα προβλήματα αλλά και οι διαρθρωτικές ανάγκες του Ελληνικού τουρισμού είναι γνωστά και τα ίδια επί πολλά χρόνια: έχουμε μεγάλη εποχικότητα, δεν έχουμε επαρκώς αναπτύξει ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, έχουμε υπερ-συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ορισμένους προορισμούς (από όπου και αντλούμε επισκέπτες, αλλά κυρίως ημερήσιους) και χρειαζόμαστε βελτίωση – αναβάθμιση υποδομών και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Η περιοχή του Νομού Τρικάλων χρειάζεται στόχευση για το 2018 στις ειδικές- εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν από την Ένωση Ξενοδοχείων του Νομού Τρικάλων, και στην Ημερίδα που έγινε με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Κας Έλενας Κουντουρά, να αναδειχθούν για την περιοχή δραστηριότητες τουρισμού περιπέτειας και άθλησης, καλύπτοντας τις κύριες περιοχές του Νομού, που περιλαμβάνουν βεβαίως τις δύο μεγάλες πόλεις Τρίκαλα και Καλαμπάκα, αλλά και τις περιοχές στο Καστράκι, Ελάτη, Περτούλι, Πύλη.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας, φέρνει άμεσα έσοδα, θέσεις εργασίας και έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Όμως θα ήταν χρήσιμο να μετράμε και τί καλύτερα ή περισσότερα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, εάν αξιοποιήσουμε ενέργειες για την συμπληρωματικότητα των δράσεων σε επίπεδο κυβερνητικό, περιφερειακό, τοπικό και για να αποφύγουμε την απώλεια ή μερική μόνο εκμετάλλευση των πόρων που διατίθενται.

Το έτος 2017 είχε ανακηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως έτος «Βιώσιμου Τουρισμού» και οι αρχές της αειφορικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν άμεση εφαρμογή στην περιοχή μας, και πρέπει να είναι εργαλεία για την τουριστική ανάπτυξη, που θα στηρίξει και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Η περιοχή του Νομού Τρικάλων με τα Μετέωρα και τους άλλους τουριστικού πόρους, είναι στους πιο επισκέψιμους προορισμούς της Ελλάδος, αλλά δικαιούται βελτίωση και δεν πρέπει να παραμένει ανενεργή στα τουριστικά δρώμενα της χώρας.

Ενδεικτικά, τα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία και αξιοθέατα, το φυσικό τοπίο, και η πεζοπορία, γαστρονομία και ποδηλασία μπορούν να είναι πόλοι έλξης για όλο το χρόνο. Εφόσον δε συνδυαστούν και με τα μουσεία της περιοχής που παρουσιάζουν διαφορετικά από τα συνηθισμένα εκθέματα, και με τους επί μέρους επισκέψιμους προορισμούς, δημιουργούν ένα πολύ αξιόλογο «τουριστικό προϊοντολογικό χαρτοφυλάκιο» με αρκετά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η νέα χρονιά μας βρίσκει σε θετική τροχιά, που πρέπει να διατηρηθεί, να αξιοποιηθεί, να βελτιωθεί για να δρέψουμε θετικά οφέλη για την περιοχή, για την τοπική κοινωνία και για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σωτήρης Φαμίσης, Πρόεδρος Ένωσης
Χρήστος Πετρέας, Επιστημονικός Σύμβουλος Ένωσης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.