Σημαντικά ποσά φόρου θα πληρώσουν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες – Γράφει ο Λογιστής Αλέξης Δήμος

0 2.644

Σημαντικά ποσά φόρου θα κληθούν φέτος να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις  με τον νέο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος.

Με τα νέα άρθρα 28 Α και 28 Β που προστέθηκαν στον ΚΦΕ με τον Ν.5073/2023 ορίζεται ότι για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση το ετήσιο ελάχιστο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που προσδιορίζεται από το άθροισμα των εξής παραγόντων:

Α. Από το ετήσιο άθροισμα του κατώτατου μισθού που ισχύει στις 31.12 κάθε έτους προσαυξανόμενο 10% ανά τριετία μετά το 6ο έτος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Β. Αν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό το ποσό του παραπάνω πίνακα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις  ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του εργαζομένου με τον μεγαλύτερο μισθό, με ανώτατο όριο τις 30.000,00€.

Γ. Στο παραπάνω ποσό που θα προκύψει προστίθεται 10% του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (μικτές αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές) με ανώτατο όριο τις 15.000,00€.

Δ. Στις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών  (ακαθάριστα έσοδα) υπερβαίνει τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ  που αναρτά η  ΑΑΔΕ, η θετική διαφορά προσαυξάνεται με 5% και προστίθεται στο άθροισμα των παραπάνω.

Το τελικό ποσό του ελάχιστου εισοδήματος, όπως υπολογίζεται με την παραπάνω σειρά δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000,00€.

Αν η επιχείρηση με βάση τα βιβλία της και τον λογιστικό προσδιορισμό του κέρδους δηλώσει μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος εξυπακούεται ότι θα φορολογηθεί με τα λογιστικά κέρδη. Αν πάλι το λογιστικό αποτέλεσμα είναι ζημιά θα φορολογηθεί με το τεκμαρτό εισόδημα.

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα δεν εφαρμόζεται:

 • Στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Σε όσους αμείβονται με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12
 • Σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από 80%
 • Σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς έως 500 κατοίκων

Για τις νέες επιχειρήσεις το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται ως εξής:

1ο έως 3ο έτος μείωση 100% ( δεν εφαρμόζεται)

4ο έτος μείωση 67%

5ο έτος μείωση 33%

Από το 6ο έτος και μετά καμιά μείωση.

Επιπλέον το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά:

 • 50% για υπόχρεους με αναπηρία  ίση ή μεγαλύτερη από 67%
 • 50% για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα.
 • 50% για γονείς μονογονεϊκής  οικογένειας με ανήλικα τέκνα
 • 50% για υπόχρεους που είναι πολύτεκνοι
 • 50% όταν ο υπόχρεος ασκεί τη δραστηριότητα του και έχει την κατοικία του σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων.

Η μείωση εφαρμόζεται μια φορά, ακόμη και αν ισχύουν ταυτόχρονα περισσότερες από τις παραπάνω συνθήκες.

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα επίσης μειώνεται με το ποσό που εισπράττει ο φορολογούμενος από μισθωτή εργασία, από συντάξεις και από αγροτική δραστηριότητα.

Ο φορολογούμενος μπορεί με αίτησή του να αμφισβητήσει το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα αν συντρέχουν μια από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Στρατιωτική θητεία
 • Φυλάκιση
 • Νοσηλεία  σε νοσοκομείο ή κλινική
 • Εγκυμοσύνη
 • Ανατροφή τέκνου για 12 μήνες μετά τον τοκετό
 • Φυσικές καταστροφές
 • Ανάκληση άδειας λειτουργίας
 • Απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση δημοσίας αρχής
 • Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας 

Ο φορολογούμενος επίσης μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό φόρου που προκύπτει με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, με αίτηση διενέργειας ελέγχου, ώστε να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για το λογιστικό εισόδημα.

Η κλίμακα φόρου με την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα  του 2023 είναι η εξής:

Ως προκαταβολή φόρου υπολογίζεται 55% του φόρου που θα προκύψει με την παραπάνω κλίμακα. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 50% στο ποσό του εισοδήματος που προκύπτει από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και υπερβαίνει το λογιστικό εισόδημα.

 

Αυτές είναι οι γενικές διατάξεις που ψηφίστηκαν με τον Ν.5073 στις 11.12.2023  με τις οποίες θα φορολογηθούν οι ατομικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματα του 2023 και αιφνιδίασαν τους πάντες. 

 

Αλέξης Δήμος

Λογιστής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr