Σάκης Παπαδόπουλος: Νέος αναπτυξιακός νόμος για μια νέα εποχή στη χώρα

Στην ολομέλεια μίλησε σήμερα ο Βουλευτής του Ν. Τρικάλων κ. Σάκης Παπαδόπουλος για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο που συζητείται στη Βουλή.

0 259

Στην ολομέλεια μίλησε σήμερα ο Βουλευτής του Ν. Τρικάλων κ. Σάκης Παπαδόπουλος για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο που συζητείται στη Βουλή.

Στην ολομέλεια μίλησε σήμερα ο Βουλευτής του Ν. Τρικάλων κ. Σάκης Παπαδόπουλος για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο που συζητείται στη Βουλή.

Η ομιλία έχει ως εξής:

Να λοιπόν που αρχίσαμε επιτέλους να μιλάμε για την Ανάπτυξη της χώρας, που κουβαλάει το βάρος ενός πανάρχαιου πολιτισμού και έχει αναμφίβολα διασπείρει το πνεύμα της ποικιλοτρόπως και πολλάκις στη διάρκεια της ιστορίας των λαών, ανοίξαμε το διάλογο για τον τρόπο που θα μπορέσουμε να βαδίσουμε σε μία νέα, ανανεωτική περίοδο μετά από σειρά ετών έντονης φαυλότητας, ώστε τελικά να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μία σύγχρονη, «κανονική» ευρωπαϊκή χώρα.

Θα μιλήσουμε:

• για τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με αυτά των γειτόνων μας και τους κλάδους της οικονομίας όπου η Ελλάδα υπερτερεί,
• για την σωστή αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου – της δημόσια περιουσίας,
• για ριζικές αλλαγές στο κράτος – στη Δημόσια Διοίκηση,
• για την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,
• για δημιουργία θέσεων εργασίας, για παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομίες, υγιή επιχειρηματικότητα,
δηλαδή θα μιλήσουμε
• για μία Ολιστική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας μετά από μια μακρά, παρακμιακή περίοδο εκρηκτικών ελλειμμάτων, διαβρωτικών κοινωνικών προβλημάτων, υπερχρέωσης, ύφεσης, εσωτερικής υποτίμησης…

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για τη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, ανοίγει τη συζήτηση για τη διαμόρφωση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου, του Σχεδίου Στρατηγικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας που παραδόθηκε ήδη από το ΚΕΠΕ.

Ο στρατηγικός στόχος του πρώτου Αναπτυξιακού Νόμου της κυβέρνησης της Αριστεράς είναι η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Και προσπάθεια της κυβέρνησης είναι οι προσδιορισμοί της δικαιοσύνης και βιωσιμότητας να μην είναι ιδεολογήματα αλλά να πάρουν σάρκα και οστά για πρώτη φορά μετά από μία 15ετία εφαρμογής 3 αναπτυξιακών νόμων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες μας προίκισαν 6.300 εκκρεμή επενδυτικά σχέδια που θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαχειριστεί και να εκκαθαρίσει το νέο νομοσχέδιο μια και καλή.

Όραμα μας επομένως είναι η δίκαιη – ταχύρρυθμη – ισόρροπη – βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας, η ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ που βασίζεται στη γνώση, στις καινοτομίες, στη δημιουργική απασχόληση, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην εφαρμοσμένη έρευνα, στη τεχνολογική υπεροχή, στην αειφορία, την ποιότητα ζωής. Όλα αυτά στο πλαίσο ασφαλώς του Διεθνούς Καταμερισμού Εργασίας, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας.

Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να σας αναφέρω πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει προκύψει κατόπιν:

• Διαβούλευσης με περισσότερους από 70 Φορείς
• Επεξεργασίας περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων,
• Είναι κωδικοποιημένος και απαντά σε συγκεκριμένα προβλήματα του στρεβλού, ανορθολογικού, καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Σε αντίθεση με τις «αμαρτίες» λοιπόν των 3 προηγούμενων νόμων που όπως σας ανέφερα, εφαρμόστηκαν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις για 15 χρόνια χωρίς όραμα, καθαρή στόχευση για το μέλλον της οικονομίας και περιορίστηκαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας των επενδυτών σε συγκεκριμένους καθιερωμένους κλάδους (Τουρισμό, ΑΠΕ ), ο νέος αναπτυξιακός νόμος:

– δίνει ένα σαφές στίγμα της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε,
– της εθνικής ταυτότητας που σχεδιάζουμε και δίχως άλλο αποτελεί κεντρικό εργαλείο επίτευξης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και του κοινωνικού αποτυπώματος που οραματιζόμαστε να αφήσουμε:

Έξοδο από την κρίση δημιουργώντας μία οικονομία ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ – ΙΚΑΝΗ να παράγει αγαθά και υπηρεσίες για τον ευρύτερο οικονομικό τομέα.

Που βασιζόμαστε; Σε δύο πυλώνες οι οποίοι λαμβάνουν την καλύτερη έκφραση όλων των παραπάνω:

Αυτόν της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και τον ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ τομέα, πεδίο ευρύτατο που ξεκινά από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και φθάνει μέχρι τον τουρισμό, διατρέχει δηλαδή όλη την αλυσίδα αξίας σε ένα νευραλγικό οικονομικό άξονα.

Δίνουμε λοιπόν έμφαση στις μικρομεσαίες – καινοτόμες – εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε με αρμονία το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και κυρίως το εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της, τους νέους και τις νέες με τα υψηλά προσόντα που μεταναστεύουν ή παραμένουν άνεργοι. Πριμοδοτούμε:

– την απασχόλησή τους,
– τις επενδύσεις στις γνώσεις τους – στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους, στη δια βίου μάθηση
– τα ερευνητικά τους επιτεύγματα,
– Την καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας, δηλαδή την συμμετοχή τους σε τοπικά χωρικά σχήματα

o σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
o σε ομάδες παραγωγών,
o τις συνέργειες – συμπράξεις – συγχωνεύσεις – συστάδες – δικτυώσεις, την έξυπνη εξειδίκευση
και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις επενδύσεις σε ειδικές περιοχές (νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες).

Όπως ήδη προανέφερα, οι επιθυμητοί κλάδοι υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίοι θέλουμε να προωθηθούν στη χώρα είναι:

o η αγροτο-διατροφική αλυσίδα, τα ποιοτικά υγιεινά ελληνικά τρόφιμα, η εφοδιαστική αλυσίδα της μεταποίησης, η αναψυχή,
o η τεχνολογία ψηφιακής πολιτικής – Πληροφορικής – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Επικοινωνιών, η Ρομποτική, με πρωτοβουλίες κυρίως της μικρο-μεσαίας επιχειρηματικότητας,
o η ναυπηγοεπισκευαστική, οι ναυτιλιακές μεταφορές,
o η εξοικονόμηση ενέργειας,
υπό τη μορφή:
o κτιριακής αναβάθμισης,
o πολυσυμμετοχικών, μικρών υδροηλεκτρικών έργων,
o μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε με αγορά είτε με leasing
o επενδύσεων σε δραστηριότητες εξαγωγικού προσανατολισμού
o κοινωνικής οικονομίας:
– για αγορά Επιχειρήσεων που έχουν κλείσει
– για αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων
– για δημιουργία business centers

Έτσι, παρά τις υπερδεσμεύσεις της προηγούμενης περιόδου για συμβασιοποιημένες οφειλές 6300 επενδυτικών σχεδίων ύψους 6,4 δις ευρώ που δεσμεύουν 2,5 δις ευρώ για πληρωμές σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους Νόμους 3299 του 2004 και 3908 του 2011, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος παρέχοντας σύγχρονα επενδυτικά κίνητρα και κυρίως σταθερό φορολογικό καθεστώς και ισχυρές φορολογικές απαλλαγές, που μετεξελίσσονται σε πηγές πρόσθετων φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού, για τη προσέλκυση επενδύσεων ελληνικών και ξένων, για τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων–συστάδων, για στρατηγικές επενδύσεις με διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης, για τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, για την ελαχιστοποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων και δίνει σαφές στίγμα της κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει, της δίκαιης – ισόρροπης – βιώσιμης ανάπτυξης, της ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, προσαρμοσμένος ασφαλώς στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια της περιόδου που διανύουμε και στις δεδομένες συνθήκες ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος λειτουργεί συντονισμένα με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτεύχθηκαν μετά την 1η Αξιολόγηση της νέας Συμφωνίας, με το waiver – εξαίρεση δανεισμού των Ελληνικών Τραπεζών από την ΕΚΤ με ενέχυρο τα ελληνικά ομόλογα – που θα γίνει, με την ποσοτική χαλάρωση, με την εκταμίευση για τις ανεξόφλητες οφειλές, με την Αναδιάρθρωση του Χρέους, με το νέο Ταμείο Συμμετοχών – Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, κι ακόμη με το νέο ΕΣΠΑ – που έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 25% των προγραμμάτων της νέας περιόδου δηλ. 4,5 δις ευρώ, με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – που αυξάνεται κατά 250 εκατ. Ευρώ το 2017, με τις πριμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την επαναδραστηριοποίηση στην Ελλάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Όλοι εκτιμούν ότι η Ελλάδα, μετά την απώλεια του 25% του ΑΕΠ, μετά από μακρά περίοδο αποεπένδυσης – που η ΟΚΕ την υπολογίζει σε μείωση πάνω από 30 δις και σε υποχώρηση του δείκτη σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου πάνω από 100 μονάδες βάσης, χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ 90 – 100 δις ευρώ έως το 2022. Σε αυτό θα συμβάλλει και η δημιουργία νέων εργαλείων όπως η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης με πόρους από το ΕΣΠΑ και την ΕΤΕ, οι Τράπεζες ειδικού σκοπού, στοχευμένων / εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις / προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις / προς νεοφυείς Εταιρείες και προς επενδυτικά σχέδια νέων επιστημόνων – ερευνητών που δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια – τύπου Τράπεζας των Φτωχών…

Σε όλα τα προηγούμενα θα συμβάλλει επίσης η σωστή ρύθμιση των κόκκινων δανείων και μια βαθιά, αντιγραφειοκρατική μεταρρύθμιση του Κράτους: των Δημόσιων Οργανισμών, της Δημόσιας Διοίκησης, το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, η εξουδετέρωση της διαφθοράς – της διαπλοκής – του λαθρεμπορίου – της σπατάλης – της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος – της ασύδοτης διακίνησης κεφαλαίων προς φορολογικούς παραδείσους, ενέργειες που θα ενισχύσουν τους διαθέσιμους πόρους του Δημοσίου μαζί με όλα τα στοιχεία καινοτομίας που εισάγει η κυβέρνηση της Αριστεράς. που συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

• Παύουμε να μιλάμε μόνο για χρηματικές ενισχύσεις αλλά και για φορολογικές απαλλαγές, δίνοντας μάλιστα κίνητρα προκειμένου να επιλέξουν οι επενδυτές τα οφέλη αυτά. Αυτό δημιουργεί μία νέα κουλτούρα στις επιχειρήσεις – επιβραβεύονται για την απόδοση τους και όχι μόνο τα τιμολόγια δαπανών που κόβουν όπως κάναμε μέχρι σήμερα.
• Απλοποιούνται οι διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η διαφάνεια. Στόχος μας είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, από εκεί που ο έλεγχος ενός επιχειρηματικού σχεδίου γινόταν σε 2 χρόνια, να ολοκληρώνεται σε 3 μήνες
• Χρησιμοποιούνται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ήδη ανέφερα
• Προωθείται η καλλιέργεια συνεργασιών και η λειτουργία clusters
• Εισάγουμε διαδικασίες αξιολόγησης τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του όσο και εκ των υστέρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ: το Πολιτικό Περιβάλλον της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός στη τεράστια πλειοψηφία του, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, οι επενδυτές από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, επιθυμούν πολιτική σταθερότητα και εφαρμογή της 3ης Σύμβασης Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ελάχιστοι συμμερίζονται το αίτημα της ΝΔ για Εκλογές. Στην Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα Παραγωγικές Επενδύσεις, Καινοτομίες, οι εισηγητές θεώρησαν περίπου αστείο το αίτημα της ΝΔ, στο στρογγυλό τραπέζι που διεύθυνε ο Ν. Χατζηνικολάου. Πρέπει να έχουν ιδιάζουσα αντίληψη του χιούμορ οι διοργανωτές της συγκέντρωσης «ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ» την ίδια ώρα που η ΝΔ κραυγάζει «ΦΥΓΕΤΕ» και προτείνει νέες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες χωρίς να διευκρινίζει ποια κονδύλια αφορούν, την ώρα που διαπιστώνει ότι για να προωθηθούν αξιόλογες επενδύσεις χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, την ώρα που συζητάμε τα μεγάλα καθήκοντα της νέας περιόδου.

Αντίθετα, το κυβερνητικό ζήτημα περί πολιτικής σταθερότητας που βάζουν το ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ.ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, το ΠΟΤΑΜΙ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, για να αποκτήσει σοβαρό περιεχόμενο απαιτεί μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το ποιες μεταρρυθμίσεις, ποιες διαρθρωτικές αλλαγές έχει ανάγκη η χώρα, σε ποιους ακριβώς τομείς, πως θα γίνουν, ποια στρώματα θα ωφεληθούν, ποιο ευρωπαϊκό οικοδόμημα – ποια Ενωμένη Ευρώπη διεκδικούμε, με ποιες συμμαχίες, τι προτείνουμε για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, για τα εργασιακά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, την εργοδοτική ασυδοσία για απολύσεις, την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων – το νέο Κοινωνικό-Πολιτικό Συμβόλαιο που θα αντικαταστήσει τις Συμφωνίες του Μάαστριχτ – της Λισαβόνας – του Άμστερνταμ. Επίσης, τι θα αλλάξει στο Ελληνικό Σύνταγμα, ποιο θα είναι το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο, ποιος θα είναι ο νέος εκλογικός νόμος, ποια θα είναι η νέα Ελλάδα των μεγάλων προσδοκιών;

Έτσι κι αλλιώς αυτή η Κυβέρνηση, με σαφή πια τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.

Οφείλει να ανασκουμπωθεί, να επιστρατεύσει όλη τη δημιουργικότητά της στα προβλήματα της καθημερινότητας, να κερδίσει την εμπιστοσύνη, γιατί είναι Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης της Ελλάδας που αλλάζει σελίδα, που κλείνει τον κύκλο της Αβεβαιότητας, που προετοιμάζει ενδιαφέρουσες μεταρρυθμίσεις στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, στη Ψυχική Υγεία, στην Επείγουσα Περίθαλψη, στη Κοινωνική Πρόνοια, στην Αλληλεγγύη, στο Εθνικό Εγγυημένο Εισόδημα, στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, στην Εκπαίδευση, στη Δημόσια Διοίκηση, στη Δόμηση, στο Φορολογικό Σύστημα, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το Περιουσιολόγιο, όλα δηλαδή τα συστατικά που θα κυοφορήσουν τη μετάβασή της στη ΝΕΑ, ΕΝΑΡΕΤΗ ΕΠΟΧΗ για τη χώρα και τον λαό.

ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Τρικάλων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.