Προσωρινή Διακοπή Κυκλοφορίας οχημάτων στο Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων την Πέμπτη 25/4

0 1.032

«Προσωρινή Διακοπή Κυκλοφορίας οχημάτων στο Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων λόγω  εργασιών-μεταφορά υλικών στην Ιερά Μονή Ρουσάνου». 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999  «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του  Ν.4313/2014. 

Β) Την από 24-04-2024 αίτηση του κ. ΠΡΕΜΕΤΗ Αργύριου του Νικολάου. Γ) Την υπ’ αριθ. 5605/24/848071 από 24/04/2024 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού  Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή  κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.  

Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπολογισμού. 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του  κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

1.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου πραγματοποιηθούν εργασίες  μεταφοράς υλικών και ογκωδών αντικειμένων επί της στην Ιερά Μονή Ρουσάνου, του Δήμου Μετέωρων με ανυψωτικό μηχάνημα, την Πέμπτη 25/04/2024 και κατά τις ώρες 16:00΄ έως 20:00΄ , στο  Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων και συγκεκριμένα από το ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου  Αναπαυσά έως και τη διασταύρωση από Ιερά Μονή Ρουσάνου προς την Ιερά Μονή Αγίου  Στεφάνου

Επισημαίνεται η τήρηση των διατάξεων της Α.Δ. 3/96 και Α.Δ. 3Α/98 «Μέτρα για την  τήρηση της κοινής ησυχίας», ως ισχύουν έως σήμερα.  

2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς  τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης  εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.  

3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες και σε συνεννόηση με το Αστυνομικού  Τμήματος Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας  κινδύνου, ρύθμιση κυκλοφορίας, εξυπηρέτησης ατόμων Μ.Ε.Α κ.λπ.  

4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και  την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος  Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της  προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων  κυκλοφοριακής σήμανσης. 

  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99  (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις.  

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr