Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2013-2014

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων από πρώτη (1) Μαρτίου έως και δεκαπέντε (15) Μαϊου 2013, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

0 103

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων από πρώτη (1) Μαρτίου έως και δεκαπέντε (15) Μαϊου 2013, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων από πρώτη (1) Μαρτίου έως και δεκαπέντε (15) Μαϊου 2013, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

• Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)

i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)

ii. αναφύτευση

β.Φύτευση αμπελώνων βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης.

γ.Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)

δ.Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431351614 .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.