Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

0 437

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14.07.2021 στον αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος:

«Η πανδημία του κορωνοϊού COVID 19 κυριάρχησε απόλυτα στο έτος 2020, δημιουργώντας πέρα από την υγειονομική επίπτωση, σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Τράπεζά μας σε αυτό το περιβάλλον κατόρθωσε να αυξήσει τα μεγέθη και να διατηρήσει τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 29 εκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα έχει υπερκαλύψει κατά πολύ τις απώλειες του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capital controls. Σημαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόμενη στα 12 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 7%. Σημειώνεται επίσης η μεγάλη αύξηση των διαθεσίμων ανερχόμενη σε 59% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως καταγράφεται με την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.

 

Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 700 χιλιάδες ευρώ, παρά τις αυξημένες προβλέψεις χορηγήσεων και  τις αρνητικές επιπτώσεις στη κερδοφορία λόγω της υπόθεσης του καταστήματος 108.

 

Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας ξεπέρασε τα  15 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 5,4%. Η αύξηση προέρχεται κατά 500 χιλιάδες από τα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους και κατά 300 χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων.

 

Κατά την προηγούμενη χρήση η Τράπεζα απέδειξε για άλλη μια φορά τη χρησιμότητά της ως στήριγμα των επιχειρήσεων αλλά και το θετικό κοινωνικό της ρόλο. Στο πλαίσιο της πανδημίας εξάντλησε όλα τα όρια που πήρε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χορήγηση δανείων με εγγυήσεις. Εκταμίευσε δάνεια του προγράμματος ΕaSI (περίοδος COVID) εγγυημένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Προχώρησε σε συμβασιοποίηση με το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για εκταμίευση αγροτικών δανείων με θετικούς όρους, καθώς και κεφαλαίων κίνησης COVID σε αγρότες. Εφάρμοσε μορατόρια πληρωμών για δανειολήπτες κλάδων που επλήγησαν από την πανδημία. Έλαβε μέτρα ελάφρυνσης (μειώσεις επιτοκίων κλπ) σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ιανός. Στο κοινωνικό πεδίο προσέφερε πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ, προμηθεύοντας αναπνευστήρες και λοιπό εξοπλισμό σε νοσοκομεία.

 

Κυρίες και κύριοι συνεταίροι,

Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας.

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις.

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.

Καλώ τους πελάτες της Τράπεζας να διευρύνουν τις τραπεζικές εργασίες πέραν των χορηγήσεων ώστε να κερδίσουν από την άμεση εξυπηρέτηση, τη φιλική συνεργασία και τις μειωμένες προμήθειες.

 

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να ενισχύσουν τα κεφάλαιά της, επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον.

 

Η Τράπεζα μας συνεχίζει κερδοφόρα παρά τις επιπτώσεις μιας μοναδικής σε ένταση και διάρκεια οικονομικής κρίσης της χώρας και τώρα της πανδημίας προσφέροντας μεγαλύτερες αποδόσεις από τις άλλες τράπεζες στους αποταμιευτές και τους επενδυτές και μικρότερες προμήθειες στους συνεργαζόμενους μαζί της.

Η Τράπεζά μας συνεχίζει να τηρεί το αρχικό συμβόλαιο της ίδρυσής της. Να είναι από τη μια πλευρά η Τράπεζα όλων των Θεσσαλών, κοντά στους αποταμιευτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη μια σύγχρονη, κερδοφόρα και απόλυτα βιώσιμη τοπική επιχείρηση».

 

Στη συνέχεια ο Διευθυντής Εργασιών & Πιστοδοτήσεων – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Τράπεζας κ. Γάτος Δημήτριος παρουσίασε διεξοδικά την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα,  ο κ. Γάτος στην εισήγηση του τόνισε τα εξής:

«Το τέλος της 10 ετίας ήταν σημειολογικό. Το 2020 ήταν μία χρονιά με ανεξίτηλες επιπτώσεις στην παγκόσμια  υγεία και με τις οικονομικές εξελίξεις να καθορίζονται από την πορεία της επιδημίας COVID 19.  Οι «2» λέξεις κλειδιά των επιπτώσεων αυτών στην παγκόσμια οικονομία είναι:

 

 • ύφεση , χωρίς ιστορικό προηγούμενο σε καιρό ειρήνης και
 • αλματώδης υποχώρηση του διεθνούς εμπορίου. 

Προς αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλέον ύφεσης , η αντίδραση των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών υπήρξε άμεση και συντονισμένη με βασικούς τρείς στόχους:

 

α) την διατήρηση της ρευστότητας για τα νοικοκυριά , τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις ,

β) συγκράτηση των απωλειών εισοδήματος και

γ) συγκράτηση και προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης.

 

Στο επίπεδο της Ελληνικής Οικονομίας , η οικονομική δραστηριότητα επίσης σημείωσε μεγάλη πτώση , ως αποτέλεσμα των απαγορεύσεων και των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Το 2020 το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8,2 %, όταν από το 2017 άρχισε να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης .  Αντίστοιχα το παγκόσμιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 2020 κατά 3,5 % και στην Ευρωζώνη κατά 6,6 %.

Σύμφωνα με προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2021 θα είναι 4,2 % , όμως η ανάκαμψη αυτή θα είναι πλήρως εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο των εμβολιασμών και την εξέλιξη της πανδημίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι ,

Στο δυσμενές περιβάλλον που βιώνουμε η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέμεινε προσηλωμένη στην στρατηγική της που είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες , όπου δραστηριοποιείται, με χρηματοδοτικά εργαλεία  είτε  προερχόμενα εξ ιδίων κεφαλαίων , εκμεταλλευόμενοι την πολύ υψηλή ρευστότητα και την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση που διαθέτει, είτε προερχόμενα από την ΕΙF ( European Investment Fund –  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ) μέσο  εγγυοδοτικών  προγραμμάτων  και χρηματοδοτικών  εργαλείων , ως αποτέλεσμα των εν λόγω  επιτυχημένων συνεργασιών.  Επίσης ,    η   Τράπεζα   αξιοποίησε όλα  τα  προγράμματα  της   Ε.Α.Τ. (  Ελληνική  Αναπτυξιακή  Τράπεζα ) και  των  προγραμμάτων  κρατικών  ενισχύσεων ( επιδότηση τόκων, επιχορηγήσεις , επιστρεπτέα προκαταβολή , πρόγραμμα γέφυρα, προγράμματα αναστολής πληρωμής δόσεων κλπ ). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η τράπεζα διατήρησε ευλαβικά  την  αρχή  της διασποράς του χαρτοφυλακίου δανείων , μένοντας πιστή στην φιλοσοφία της , ως χρηματοδότης των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων,  έτσι ώστε να απολαύσουν τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία πολλές επιχειρήσεις και οι χρηματοδοτήσεις να περάσουν στον ιστό της πραγματικής οικονομίας.

Εκτός από τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να γίνει  μνεία και στις χορηγίες- δωρεές, αναπνευστήρων για την υποστήριξη ασθενών με COVID , προς τις ΜΕΘ και στις Πνευμονολογικές κλινικές των Νοσοκομείων της Περιφέρειας μας, συνολικής δαπάνης που ανήρθε σε €  110 χιλ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η βοήθεια της Τράπεζας προς τους σεισμόπληκτους συνανθρώπους μας των Νομών Λάρισας και Τρικάλων με ποσό € 20 χιλ για την αγορά 3 τροχόσπιτων.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι ,

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, αντιμετώπισε της δυσκολίες της πανδημίας κατορθώνοντας να διατηρήσει την κερδοφορία της, παρά την ανάγκη δημιουργίας επιπλέον προβλέψεων λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος.  Οσον αφορά τα βασικά  χρηματοοικονομικά στοιχεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αναλύονται σε τρεις  βασικούς τομείς.

 

1ος ) Η αύξηση των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας, με σημαντική αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων. Οι καταθέσεις θα πρέπει να τονισθεί ότι ανήρθαν στο επίπεδο των καταθέσεων που υπήρχαν  πριν την κρίση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα στο 1ο 6μηνο του 2015. Το στοιχείο αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών προς την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

 

( € 000 ) 31/12/2019 31/12/2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 187.631 199.909 6,5  %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  207.625 236.903 14 %
ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  90,37 % 84,38 %

 

Οι εν λόγω αυξήσεις, χρηματοδοτήσεων – καταθέσεων, έγιναν προγραμματισμένα έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι βασικοί δείκτες βιωσιμότητας της τράπεζας, οι οποίοι είναι πολύ άνω των ορίων που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 575):

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ  31/12/2019 31/12/2020 ΟΡΙΑ ΤΕ
LCR Liquidity Coverage Ratio – Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 200,4 % 577 % Min 100 %
NSFR Net Stable Financing Ratio – Δείκτης Σταθερής Χρηματοδότησης 107,6 % 117 % Min 100 %
TOTAL CAR  Total Capital Adequacy Ratio – Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,02 % 15,25 % Min 12,9 %

 

2ος ) Ο δεύτερος τομέας είναι τα αποτελέσματα της χρήσης , όπου διατηρήθηκε σχεδόν η λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήρθε σε € 3,5 ΧΧ. Παρά την αύξηση των καταθέσεων κατά 14 %, σημαντική επίδραση στον σχηματισμό του αποτελέσματος είχε η μείωση του μέσου επιτοκίου καταθέσεων. Οσον αφορά τον τομέα των πιστοδοτήσεων παρά την σημαντική μείωση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων σε  5,94% (2020) από 6,44 % ( 2019 ) ( λόγω πίεσης του ανταγωνισμού ) , ενώ ο πιστωτικός  κίνδυνος έχει αυξηθεί με σημαντική θετική μεταβολή  των μέσων υπολοίπων χρηματοδοτήσεων κατά 5,7% , είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου και την κατά συνέπεια διατήρηση του λειτουργικού αποτελέσματος, στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι επιπτώσεις των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας οδήγησαν στην αύξηση των προβλέψεων απομείωσης χρηματοδοτήσεων με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να ανέρθουν σε € 700 Χ έναντι € 1.400 Χ για την προηγούμενη χρήση.

 

3ος ) Ο τρίτος και σημαντικός τομέας είναι η αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με εγγραφή νέων μελών και με βελτίωση της λογιστικής αξίας της Συνεταιριστικής Μερίδας από € 37,12 την χρήση 2019 σε € 38,35 για την χρήση 2020. Επειδή οι αρνητικές επιδράσεις της κρίσης παραμένουν κυρίως στο μέτωπο των κόκκινων δανείων , αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19, το εποπτικό πλαίσιο παραμένει αυστηρό στα θέματα μείωσης κεφαλαίων και διανομών και για το λόγο αυτό , το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να μην γίνει εξαγορά μερίδων στην τρέχουσα χρήση , ούτε διανομή μερίσματος. Αναμένεται ότι μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα και αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των καθυστερήσεων στις χορηγήσεις, η τιμή εξαγοράς της Συνεταιριστικής Μερίδας προβλέπεται να επανέλθει στα υψηλά επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα έτη, ενώ με την αναμενόμενη και βελτιούμενη κερδοφορία θα υπάρξουν και πάλι υψηλές μερισματικές αποδόσεις στους συνεταίρους μας ( Λογιστική αξία συν/κης μερίδας 2020 : € 38,35  /  2019 : € 37,12  /  2018 : € 35,33 ).

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης 2020 το άριστα καταρτισμένο προσωπικό , οι Υπηρεσίες και η Διοίκηση της τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα με τις βασικές δραστηριότητες να συνοψίζονται παρακάτω :

 • Τον Δεκέμβριο του 2020 έγινε αντικατάσταση του Ομολόγου € 4.140 χιλ. 5ετούς διάρκειας που θα έληγε τον Φεβρουάριο του 2021  με  νέο  7ετούς  διάρκειας , με χαμηλότερο επιτόκιο, το οποίο ανήρθε σε 5 % και με αύξηση της έκδοσης σε € 4.520 χιλ., με έκδοση νέων ομολογιών αξίας € 1.220 χιλ.
 • Συνεχίστηκε η προσπάθεια αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και  μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Διατηρήθηκαν και αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας.
 • Στο τέλος της χρήσης ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας :  α) το πρότυπο ISO 27001 για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας και β) το πρότυπο ISO 9001 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το πληροφοριακό σύστημα της τράπεζας.
 • Υπήρξε σημαντικός αριθμός πωλήσεων ακινήτων , ιδιοκτησίας της τράπεζας, που προήλθαν στην κατοχή της από πλειστηριασμούς , μειώνοντας το κίνδυνο του  Σταθμισμένου Ενεργητικού ( RwA’s).
 • Συνεχίστηκε η συνεργασία με τo EIF ( European Investment Fund ) για προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσο εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σχετικά με το πρόγραμμα εγγυοδοσίας EaSI, τα λογιστικά υπόλοιπα των  εκταμιεύσεων την 31/12/2020 ανήρθαν σε € 2.468.610 κατανεμημένο σε 151 πιστούχους.
 • Υπογράφηκε σύμβαση για το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ESIF – EAFRD Greece Fund of Funds για την χρηματοδότηση του πρωτογενή τομέα, επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και ευρύτερα του αγροτοδιατροφικού τομέα ( agri – food ), ύψους € 20 εκατ.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού για την προώθηση δανείων προς τους αγρότες μέσω των προγραμμάτων των σχεδίων βελτίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 4.1.1. και 4.1.3.
 • Συμμετοχή με χορήγηση δανείων στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας  επιδότησης επιτοκίου και παροχής εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το συνολικό ποσό των εκταμιευμένων δανείων και των διευκολύνσεων που εντάχθηκαν στα προγράμματα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας στους πελάτες της τράπεζας , ανήρθε σε € 27,5 εκατ.
 • Συνεχίστηκε η υλοποίησης της σημαντικότερης επένδυσης της Τράπεζας για την εγκατάσταση και την λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του CSB 2. H εν λόγω επένδυση εντάχθηκε στο «Ψηφιακό Άλμα» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό € 400 χιλ.

Σχετικά με τις δραστηριότητες και τους στόχους και τις σημαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας  για το 2021 συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

  • Ολοκλήρωση εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας του CSB2.
  • Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στην Ελασσόνα.
  • Αναβάθμιση της υπηρεσίας WEB Banking.
  • Βελτίωση των υπηρεσιών issuing ( έκδοσης χρεωστικών και business καρτών ) και  acquiring ( έκδοση POS) με αλλαγή παρόχου και σταδιακή «απεμπλοκή» από την Τράπεζα Αττικής,  με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των εν λόγω υπηρεσιών προς τους πελάτες και την σημαντική μείωση του κόστους για την Τράπεζα.
 • Προώθηση API’s εφαρμογών , οι οποίες σε συνδυασμό με το νέο πληροφοριακό σύστημα της τράπεζας και την αλλαγή των διαδικασιών έκδοσης καρτών ( issuing ) τερματικών POS ( acquiring ), θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών μας με στόχο την πλήρη εξάλειψη των παραπόνων των πελατών μας.  
  • Συνέχιση και ανάπτυξη της συνεργασίας με την ΕΑΤ.
  • Συνέχιση και αύξηση της συνεργασίας με το EIF για προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσο εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα λογιστικά υπόλοιπα των  εκταμιεύσεων την 30/06/2021 ανήρθαν σε € 3.424.086 κατανεμημένο σε 199 πιστούχους ( ΜΟ ανά πιστούχο € 17.206 ), ακολουθώντας την αρχή της διασποράς .
  • Αξιοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου ESIF – EAFRD Greece Fund of Funds για την χρηματοδότηση αγροτών , επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και ευρύτερα του αγροτοδιατροφικού τομέα ( agri – food ). Οι εκταμιεύσεις του εργαλείου αυτού την 30/06/2021 ανήρθαν σε € 412.680 κατανεμημένο σε 8 πιστούχους  (Μ.Ο. ανά πιστούχο € 51.585).
  • Συνέχιση της συνεργασίας με εταιρείες γεωργικού εξοπλισμού για την προώθηση δανείων προς τους αγρότες – παραγωγούς μέσω προγραμμάτων των σχεδίων βελτίωσης.
  • Συνέχιση της προσπάθειας μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, σε συνεργασία με αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς.
  • Εκδοση Μετατρέψιμου Ομολόγου ποσού € 1 εκατ. προς ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας , με σκοπό την περαιτέρω πιστωτική επέκταση της Τράπεζας και την ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών όπου δραστηριοποιείται.
 • Συνέχιση του εσωτερικού μακροχρόνιου επιχειρησιακού σεμιναρίου με την επωνυμία credit school , το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σε μία συνεχή διαδικασία εκπαίδευσης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των credit officers της Δ/νσης Πίστης και του Δικτύου της τράπεζας. Το αντικείμενο είναι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου , ο οποίος είναι και ο βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η δημιουργία ικανών στελεχών πιστοδοτήσεων και η δημιουργία κουλτούρας συμβουλευτικής επιχειρηματικής τραπεζικής. 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνεταίροι,

 

Τα αποτελέσματα και η θέση της Τράπεζας είναι απόρροια του πολυετούς σχεδιασμού και της απρόσκοπτης  προσπάθειας , σε πολύ δύσκολα και πρωτόγνωρα περιβάλλοντα με πολλές οικονομικές και μη, επιδράσεις και χωρίς απολύτως καμία στήριξη και ενίσχυση από μηχανισμούς ρευστότητας και κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι απόρροια της εμπιστοσύνης και της αναγνωρισημότητας της αγοράς , στοιχεία τα οποία θα πρέπει να φροντίσουμε να τα διατηρήσουμε , αλλά και να ενισχύσουμε  στο μέλλον.

Η όλη πορεία της Τράπεζας μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι μπορεί να συνεχιστεί προς όφελος κυρίως της Περιφέρειας Θεσσαλίας , των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, των συνεταίρων , των εργαζομένων και την οικονομίας ευρύτερα.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Συνεταίρους μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και την συνεχή υποστήριξη που μας παρέχουν , το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανιδιοτελή προσφορά του και τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, το οποίο σε αντίξοες συνθήκες με την υψηλή του κατάρτιση συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση του αποτελέσματος που παρουσιάστηκε».

 

Για τα τρία πρώτα θέματα της ΓΣ ήτοι:

 

1) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2020 – 31.12.2020,

2) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2020 – 31.12.2020 και

3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2020,

 

διεξήχθη μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 106 μέλη (εκ των οποίων ψήφησαν 96 άτομα) με 393  ψήφους.

Τα αποτελέσματα είναι: 383 ψήφοι ΝΑΙ, 10 ψήφος ΟΧΙ & 0 ψήφος ΛΕΥΚΗ.

 

Τέλος ομόφωνα εγκρίθηκαν:

 1. Προϋπολογισμός του 2021
 2. Εγγραφή Νέων Μελών
 3. Επιλογή των Ελεγκτών με την αμοιβή τους για τη χρήση 2021
 4. Oι όροι ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε εταιρικές μερίδες αορίστου διάρκειας
 5. Επιτροπή Ελέγχου

 

Κατά πλειοψηφία:

 1. Τροποποίηση του Καταστατικού

 

Τέλος για την ενημέρωση τους οι συνεταίροι και οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεσσαλίας www.bankofthessaly.gr όπου είναι αναρτημένος ο Απολογισμός έτους 2020 στη διεύθυνση https://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/econ2020.pdf και η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31.12.2020 βάσει ΔΠΧΑ στη διεύθυνση https://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/ekthesi_2020_amin-compressed.pdf.

 

Τρίκαλα, 15.07.2021

Γραφείο Τύπου

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr