Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

0 374

Σημαντικές αυξήσεις μεγεθών στη ΣΤ Θεσσαλίας στη χρήση 2018 παρουσίασε στους 190 συνεταίρους που συμμετείχαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση η Διοίκηση της Τράπεζας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Λάππας Αναστάσιος:

«Η Τράπεζά μας αύξησε και σε αυτή τη χρήση τα μεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 23 εκατομμύρια ευρώ, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capital controls. Σημαντική ήταν η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόμενη στα 13 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 8%. Σημειώνεται επίσης η μεγάλη αύξηση των ταμειακών ισοδυνάμων ανερχόμενη σε 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως καταγράφεται με την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.

Όλα τα επιμέρους μεγέθη των αποτελεσμάτων (καθαρά έσοδα από τόκους, καθαρά έσοδα προμηθειών, συνολικά καθαρά έσοδα, αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, αποτέλεσμα προ φόρων, και αποτέλεσμα μετά από φόρους) είναι θετικά στην τρέχουσα χρήση. Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 45% σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε παρά τις υψηλές για ακόμη φορά προβλέψεις χορηγήσεων, οφειλόμενες στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερημένων δανείων, που δημιουργήθηκε από την κρίση». 

Κλείνοντας την εισήγηση του ο Πρόεδρος του ΔΣ επισήμανε τα εξής:

«Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας.

 

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις.

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internet banking.

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην διδιακσία ενίσχυσης των κεφαλαίων που θα λάβει χώρα επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον.

Η Τράπεζα μας όχι μόνο άντεξε σε μια μοναδική σε ένταση και διάρκεια οικονομική κρίση της χώρας, αλλά κατόρθωσε να την υπερβεί, διασφαλίζοντας συνεχώς αυξανόμενα μεγέθη και κερδοφορία. Σε ένα έστω και λίγο καλύτερο μέλλον για την οικονομία της χώρας μας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναμένεται να  έχει μια εντυπωσιακή πορεία».

Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Γάτος Δημήτριος παρουσίασε διεξοδικά την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπου αναλύθηκαν:

 1. Οι Οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία
 2. Οι Εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ
 3. Οι Εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
 4. Οι Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
 5. Οι Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 6. Οι σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2018
 7. Η εξέλιξη οικονομικών μεγεθών
 8. Οι Στόχοι & Δραστηριότητες 2019
 9. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
 10. Η ανάλυση των σημαντικότερων οικονομικών μεγεθών
 11. Τα αποτελέσματα χρήσης
 12. Οι Συνεταίροι – το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο – η Συνεταιριστική Μερίδα
 13. Το Ανθρώπινο Δυναμικό
 14. Οι Οικονομικές Καταστάσεις
 15. Ο Προϋπολογισμός – Απολογισμός 2018

Για τα τρία πρώτα θέματα της ΓΣ ήτοι  1) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2018 – 31.12.2018, 2) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2018 – 31.12.2018 και 3) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2018, διεξήχθη μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 182 μέλη με 663 ψήφους.

Τα αποτελέσματα είναι: 661 ψήφοι ΝΑΙ, 1 ψήφος ΟΧΙ & 1 ψήφος ΛΕΥΚΗ.

Τέλος ομόφωνα εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός του 2019,  η εγγραφή νέων μελών καθώς και η επιλογή των ελεγκτών με την αμοιβή τους για τη χρήση 2019.

Για την ενημέρωση τους οι συνεταίροι και οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεσσαλίας www.bankofthessaly.gr όπου είναι αναρτημένος ο Απολογισμός έτους 2018 στη διεύθυνση    http://www.bankofthessaly.gr/content/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF και η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της 31.12.2018 βάσει ΔΠΧΑ στη διεύθυνση http://www.bankofthessaly.gr/content/oikonomikes-katastaseis.

Τρίκαλα, 12.07.2019

Γραφείο Τύπου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.