Ποιοί δικαιούνται δώρο Πάσχα και πότε

«Δώρον άδωρον» θα είναι για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους το δώρο του Πάσχα, καθώς σε πολλούς δεν θα καταβληθεί καθόλου ή σε άλλους θα δοθεί με περικοπές.

0 167

«Δώρον άδωρον» θα είναι για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους το δώρο του Πάσχα, καθώς σε πολλούς δεν θα καταβληθεί καθόλου ή σε άλλους θα δοθεί με περικοπές. «Δώρον άδωρον» θα είναι για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους το δώρο του Πάσχα, καθώς σε πολλούς δεν θα καταβληθεί καθόλου ή σε άλλους θα δοθεί με περικοπές.

Στους συνταξιούχους του ΙΚΑ το δώρο Πάσχα θα αρχίσει να καταβάλλεται από αύριο, Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα θα δοθεί και στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Η σύνταξη του Μαΐου στους συνταξιούχους του Δημοσίου θα καταβληθεί τη Μ.Δευτέρα.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, η καταβολή του δώρου έχει αρχίσει από την 1η Απριλίου μαζί με τη σύνταξη του Απριλίου, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή σε λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Συνταξιούχοι

Το δώρο Πάσχα καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ προϋπόθεση είναι οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Το επίδοµα Πάσχα χορηγείται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόµενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόµενη σε δωδεκάµηνη βάση, δεν υπερβαίνει µηνιαίως το ποσό των 2.500 ευρώ.

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσού, τα επιδόµατα µειώνονται αναλόγως, ώστε το εξαγόµενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόµενα επιδόµατα, να µην υπερβαίνει αυτό το όριο.

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της µιας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2.500 ευρώ θα λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της µεγαλύτερης σύνταξης.

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή εάν αμείβονται με ημερομίσθιο ή μισθό.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν αµείβεται µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο.

Σε περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο µε 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο ανάλογα µε τον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ ηµερολογιακές ηµέρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ηµέρες δικαιούται ανάλογο κλάσµα για δώρο Πάσχα.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, υπενθυμίζεται ότι ο 13ος και 14ος μισθός αναπροσαρμόζεται σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα.

Έτσι με βάση το νέο καθεστώς χορηγούνται μόνο 1.000 ευρώ συνολικά (250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 επίδομα αδείας και 500 δώρο Χριστουγέννων) στους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Τα 1.000 ευρώ τα λαμβάνουν μόνον όσοι έχουν μισθό κάτω των 3.000 ευρώ μεικτά μαζί με τα επιδόματα.

 

 

Newsroom ΔΟΛ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.