Ποιμαντορική Εγκύκλιος ΠΑΣΧΑ του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητου

0 519

Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία πρὸ ὀκτὼ ἑβδομάδων μᾶς έδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ διαπλεύσουμε τὸ μέγα πέλαγος τῆς ψυχωφελοῦς Τεσσαρα-κοστῆς καὶ τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ σπουδαῖο σκοπό. Νὰ βιώσουμε τὴν σημερινὴ λαμπροφόρο ἡμέρα καὶ νὰ λάβῃ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς τὴν δυνατότητα γιὰ μία νέα ζωή, ἀφοῦ ὅπως διακηρύττει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν (Ῥωμ. 6, 4)».

Τὸ πραγματικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ ὁποῖο ἄλλαξε τὸν ῥοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, τὸ ἑορτάζουμε ὄχι ὡς μία ἁπλῆ ἀνάμνηση ἱστορικοῦ καὶ παρελθοντικοῦ συμβάντος, οὔτε ἀσφαλῶς τελοῦμε μία ἀναπαράσταση τῶν γεγονότων, τὰ ὁποῖα παρακολουθοῦμε ὡς θεατές ἀλλὰ τὸ βιώνουμε ὡς γεγονὸς παροντικό. Σήμερα γίνεται ἡ Ἀνάσταση ἀλλὰ καὶ κάθε ἡμέρα ποὺ τελοῦμε τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας γινόμαστε κοινωνοὶ τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀνα-στάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀναστὰς Κύριος, σεβόμενος ἀπολύτως τὴν ἐλευθερία ποὺ ὁ Ἴδιος ἔχει δωρίσει στὸν ἄνθρωπο, μᾶς παρέχει τὴν δυνατότητα τῆς αἰωνίου βιοτῆς. Βρίσκεται λοπιόν, στὴν δική μας ευχέρεια νὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε ἀφοῦ προηγουμένως ἀλλήλους περιπτυξώμεθα…καὶ…συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει. 

Ὁ αὐτόπτης καὶ ἑωρακὼς τοῦ σταυρικοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ζωοδότου Χριστοῦ, ἡγαπημένος Αὐτοῦ μαθητὴς καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, εἶναι ξεκάθαρος καὶ ἀπόλυτος ὡς πρὸς αὐτὸ: «ἐὰν τὶς εἴπῃ· Ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστί (Α΄ Καθ. 4, 20)». Ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸν Θεὸ εὑρίσκεται σὲ ἀπόλυτη συνάφεια μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐπιδεικνύουμε πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὸν ἀδελφό μας, διότι μόμον ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει (Α΄ Καθ. 4, 1).

Ὑπὸ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις θὰ ἑορτάσουμε τὸ κοσμοχαρμόσυνο ἀναστάσιμο γεγονὸς καὶ θὰ γεμίζει ὅλη ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ ζωή μας ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ ἀναστάντος Ἰησοῦ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μόνο δι᾿ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ μποροῦμε νὰ ἀναφωνήσουμε:

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Δόξα τῇ τριημέρῳ Αὐτοῦ ἐγέρσει!

Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν!

 

Ἐν Καλαμπάκᾳ, Ἅγιον Πάσχα, 2023

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν ἀναστάντα εὐχέτης

 

Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.