Ποιμαντορική εγκύκλιος Χριστουγέννων του Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου

177

Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ τεχθέντι,

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται Χριστοῦ γεννηθέν-τος» μᾶς ἐξαγγέλει ὁ ἱερὸς ὑμνῳδός.

Μὰ τὶ ἄλλο θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ κατακλύσει τὸ σύμπαν ἐκτὸς ἀπὸ χαρά, ὅταν ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος ἀπὸ περισσὴ ἀγάπη; Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἑορτάζουμε οἱ χριστιανοὶ μὲ κάθε ἐπισημότητα καὶ λαμ-πρότητα τὴν «μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», τὰ Χριστούγενα.

Γιορτή, ποὺ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀναζητήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους καὶ τοὺς Ποιμένες τὸν Θεὸν ἐν σαρκί. Μιὰ πορεία πνευματική, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται ὅταν Τὸν βροῦμε. Τότε ἡ καρδιά μας ἀλλοιώνεται. Καθαρίζεται ἀπὸ πάθη, κακίες καὶ ἀδυνα-μίες, μικρότητες καὶ ἀνόητους ἐγωϊσμοὺς καὶ γίνεται ἡ Φάτνη, ὅπου θὰ ἐνθρονισθεῖ τὸ Θεῖο Βρέφος. Καὶ ἐπειδὴ θὰ κατοικεῖ ὁ Χριστός, δηλαδή ἡ ἀγάπη καὶ ἡ γαλήνη, εἶναι ἀδύνατον νὰ συνυπάρξουν ἡ εὐλογία μὲ τὴν δυστυχία, ἡ χάρις μὲ τὴν κατάρα, ἡ χαρὰ μὲ τὴν μελαγχολία, ἡ ἀσθένεια μὲ τὸν πόνο, ἡ εὐτυχία μὲ τὴν δυστυχία. Τότε ἡ ζωὴ ἀλλάζει καὶ ὀμορφαίνει ὁ κόσμος ὅλος.

Ὡστόσο, ἡ κοινωνία μας σήμερα παγκοσμίως μαστίζεται ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὸν πόνο. Γιατί;

Ἁπλὴ ἡ ἀπάντηση: Ἐπειδὴ δίχως Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται. Πόλεμοι, ἀδικίες, ἐκμετάλλευση, ρατσισμὸς καὶ κάθε εἴδους ἀπαν-θρωπιά. Καταντίσαμε πλέον ἡ παραβατικότητα νὰ ἀποτελεῖ τὴν κανονικότητα καὶ ὁ ἐκφυλισμὸς τὴν ὀρθότητα. Πρόοδος μᾶς λένε ὅτι εἶναι, ἐκσυγχρονισμὸς καὶ πολιτισμὸς ἡ ἐκτὸς Ἐκκλησίας ζωή. Εἴδαμε ὅμως τὰ ἀποτελέσματα καὶ βιώνουμε τὶς συνέπειες τῆς μακρὰν τοῦ Θεοῦ ζωῆς.

Τὰ παιδιά μας σὲ ἄῳρη ἀκόμη ἡλικία γίνονται σαδιστὲς μὲ ἀνάλγητη καὶ ἀσεβῆ συμπεριφορά. Βέβαια, ἡ προσευχὴ στὰ σχολεῖα εἶναι ἀναχρονιστική, λένε. Ἔλεος ! φωνάζουν οἱ «εἰδικοί», σὲ ποιὸν αἰῶνα ζοῦμε νὰ ὑπάρχουν παπᾶδες καὶ ἐκκλησίες !

Φόνοι, βιαιοπραγίες, ναρκωτικὰ οἱ καθημερινὲς συνήθειες τῆς κοινωνίας. Ἡ οἰκογένεια καταργεῖται μὲ νόμους καὶ θεσπίσματα. Ὁ φόνος τῶν ἐμβρύων ἀποτελεῖ πιὰ τὴν ἐξελιγμένη μορφὴ τοῦ δικαιώματος κάθε ἔννομου ἀνθρώπου κι᾿ ἀς εἶναι εἰδεχθὲς ἔγκλημα.

Δίχως ἴχνος συνειδήσεως καταστρέφουμε τὴν φύση γιὰ περισ-σότερη ἄνεση καὶ χλιδή.

Χαμένος λοιπὸν μέσα στὴ δίνη τῆς ἀποστασίας του, ψάχνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ βρεῖ τὴν αἰτία ὅλων ὅσα μαστίζουν τὸν κόσμο του προσπαθώντας νὰ ἀνακόψει τὴν αὐτοκτονική του πορεία. Μάταια ὅμως, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τὴν βρεῖ ὅσο καὶ ἄν ταλαιπωρεῖται στὶς ἀτραποὺς τῶν ψυχαναλυτικῶν μεθόδων, τῶν στατιστικῶν καὶ τῶν ὅποιων ἄλλων ἀναλύσεων, μελετῶν καὶ διαφόρων τακτικῶν.

Τὴν λύση τὴν γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια. Ὅλοι τὴν γνωρίζουμε πολὺ καλὰ καὶ ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ Ρωμιοί. Ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸ καὶ στὶς παραδόσεις μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια ὅσο καὶ ἄν δὲν τοὺς ἀρέσει, ὅσο καὶ ἄν τὴν πολεμοῦν.

Διὰ τοῦτο ἐκλιπαρῶ ὅλους σας, Μὴ ξεχνᾶμε τὸν Θεὸ Ἀδελφοί μου !!! Μὴ Τὸν διώχνουμε ἀπὸ τὴν ζωή μας !!! Δὲν εἶναι πρόοδος οὖτε πολιτισμὸς ἡ ἐκτὸς Θεοῦ ζωή. Στεναχώρια καὶ μιζέρια εἶναι.

 

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

Ἐν Καλαμπάκᾳ τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2023

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

Ο Μητροπολίτης

Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr